Rätt till ersättning efter häktning

FRÅGA
Hej! Jo jag satt frihetsberövad från den 20 feb. - 16 mars.Satt på häktet misstänkt för Olaga Hot och Misshandel mot min Kvinnliga Sambo. Häktes förhandling var den 21 feb. Blev på sannolika själ misstänkt för brotten. Det var rättegång den 16 mars. O jag blev frikänd för de jag var misstänkt för. Åtalen Ogillas så jag blev släppt efter rättegång. Frikänd..!! Hur gör jag för o få ersättning för den tiden jag satt häktat?! Vill påpeka att jag hade försörjningsstöd men fick inga pengar för den perioden. Kunde inte betala Hyra o andra räkningar. Men så får man väl för psykiskt lidande o så? Hur mycket ersättning kan jag få i mitt fall?Tacksam för svar!Vänliga Hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring ersättning efter häktning regleras i lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (frihetsberövandelagen).

Hur du gör för att ansöka om ersättning

För att få ersättning behöver ansöka om detta hos Justitiekanslern (JK). Genom att klicka HÄR kommer du till JK:s hemsida där du finner den blankett som du ska fylla i. Därefter ska denna skickas in per post. Adressen finner du på hemsidan.

Du kan välja att själv fylla i blanketten eller att anlita ett juridiskt anbud. Om du väljer att anlita ett ombud kan du, om din ersättning beviljas, även få en timmes arbete för ombudet ersatt.

Värt att poängtera är att den normala handläggningstiden är sex månader från dess att din ansökan har kommit in till JK.

Vad du får ersättning för och hur mycket

Ersättningen kan utgå för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter (7 § frihetsberövandelagen).

Lidande

Med lidande avses bl.a. känslor av oro, obehag och maktlöshet som ett frihetsberövande innebär. Ingen särskild utredning behöver lämnas in för att få ersättning för lidande.

Ersättningen för lidande uppgår enligt JK:s praxis till 30 000 kronor för den första månaden. Eftersom du suttit häktad i knappt en månad kan du därför förvänta dig en ersättning på strax under 30 000 kronor.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Under denna kategori ingår till exempel förlorad arbetsinkomst och arbetslöshetsersättning. JK har i sin praxis inte beviljat ersättning för uteblivet försörjningsstöd då man inte anser att det inte kan likställas med en förlust av arbetsinkomst.

Ersättning för utgifter

Du har även möjlighet att få ersättning för utgifter du haft i samband med häktningen. Det röra sig om exempelvis kostnad för resa från häktet till bostaden. För att få dessa utgifter ersatta behöver du lämna in till exempelvis ett kvitto för styrka att anspråket. Ersättning för till exempel bostadshyra, telefon m.m. ersätts dock inte.

Jämkning

I vissa fall kan ersättningen jämkas, det vill säga vägras eller sättas ned. Detta kan ske om du till exempel försökt förstöra bevis eller på annat sätt försvårat utredningen eller om du själv agerat på ett sätt som gjort att misstankar dragits till dig (6 § frihetsberövandelagen)

Sammanfattning

För att ansöka om ersättning behöver du lämna in en blankett till JK. Detta kan du göra själv eller med hjälp av ett juridiskt ombud. Så länge inga omständigheter som talar för jämkning föreligger, kan du förvänta dig en ersättning för lidande på knappt 30 000 kronor. Utöver detta kan du få ersättning för eventuella övriga utgifter som du haft i samband med häktningen.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?