Rätt till ekonomiskt stöd

2020-08-07 i Myndigheter
FRÅGA
Kan man få ekonomiskt stöd från någonstans i nuläget? Svårt att leva utan pengar
SVAR

Kan man få ekonomiskt stöd från någonstans i nuläget?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ekonomiskt stöd kan du ansöka om hos socialtjänsten i din hemkommun. Socialtjänsten kommer då att göra en utredning för att avgöra om det finns något stöd för att du ska få bidrag. När denna utredning görs kan frågor om dina ekonomiska förhållanden, arbets och familjesituation komma upp samt att uppgifterna ska styrkas genom exempelvis anställningsbevis och hyreskontrakt. Nivån på försörjningsstödet grundar sig ur riksnormen som stadgar ett minimibelopp för skälig levnadsstandard se här: https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/riksnormen/

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?