Rätt till dygnsvila enligt arbetstidslagen då arbetsgivaren inte är ansluten till kollektivavtal

2019-11-18 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Om jag är anställd av en arbetsgivare som saknar kollektivavtal hur fungerar beredskap i samband med dygnsvila? Som jag förstår så säger ATL att jag ska ha 11-timmars sammanhängande vila under varje 24-timmars period. Varav dessa 11-timmar ska timmarna 0000-0500 ingå. Hur fungerar detta i samband med att jag blir inringd till arbetet under dessa timmar? Inringningen sker ej av orsaker som inte har kunnats förutses av arbetsgivare. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att arbetsgivaren ensidigt får bestämma hur arbetstiden ska förläggas så länge det inte strider mot arbetstidslagen (ATL).

ATL är semidispositiv med EU-spärr vilket innebär att lagen kan frångås med kollektivavtal så länge avtalen inte innebär mindre förmånliga villkor för arbetstagarna än vad som följer av arbetstidsdirektivet (3 § 4 st. ATL). Eftersom din arbetsgivare saknar kollektivavtal måste dock ATL följas i dess helhet.

Enligt 13 § ATL ska alla arbetstagare ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under en period om 24 timmar (dygnsvila). Arbetsgivare får dock tillfälligt avvika från regeln om det krävs av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren och om arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet. Tiden mellan midnatt och klockan fem ska ingå i dygnsvilan om arbetet inte med hänsyn till dess art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter måste bedrivas under denna tid (13 § ATL).

Du kan alltså endast bli inkallad till arbetet under tidsperioden midnatt till klockan 5 om arbetet måste bedrivas under denna tid. Dessutom får du inte inkallas till arbetet om du haft mindre än elva timmars vila sedan ditt senaste arbetspass om arbetsgivaren kunde förutse omständigheterna som krävde inkallningen.

Om du upplever att din arbetsgivare bryter mot bestämmelserna i ATL, och det saknas kollektivavtal som reglerar frågan, kan du vända dig direkt till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket kan meddela förbud eller förelägganden för att få en arbetsgivare att upphöra med ett otillåtet agerande (22 § arbetstidslagen). Förbudet eller föreläggandet får förenas med vite som ska betalas av arbetsgivaren om denne inte rättar sig efter Arbetsmiljöverkets beslut. En arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett föreläggande kan dömas till böter eller fängelse om föreläggandet inte har förenats med vite (23 § arbetstidslagen).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1746)
2020-06-30 Rätt till betald ledighet för en begravning
2020-06-30 Företrädesrätt till anställning - måste jag tacka ja?
2020-06-30 Ej utbetald lön
2020-06-29 Skyldig att betala tillbaka bruttobeloppet vid felaktig utbetald lön?

Alla besvarade frågor (81689)