Rätt till betalda varor när företaget har gått i konkurs

2016-09-30 i Konkurs
FRÅGA
Hej!Jag hade beställt lite ljudprylar från ett företag som heter och endast fått 2 av 5 grejer.Allt är betalat i förskott också.Nu har dom gått i konkurs och jag har mailat och ringt utan att fått tag i dom.Vad kan jag göra?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige gäller den så kallade traditionsprincipen. Denna princip innebär att du har rätt till den vara som du köpt först när den har avlämnats, alltså när du har fått varan i din besittning. Är det så att du har betalat, men inte fått varorna ingår dessa i konkursboet och du har ingen rätt till dessa varor. Vad du istället får är en så kallad oprioriterad fordran. Att du har en oprioriterad fordran innebär att du får pengar först efter det att andra med bättre prioriterade fordringar har fått ut sina pengar, exempelvis om någon har panträtt.

Vad som sagts ovan gäller om du har köpt ljudprylarna i egenskap av ett företag. Har du istället köpt varorna för din privata användning har du ett något bättre skydd. Enligt 49 § Konsumentköplagen har du som konsument rätt till varorna i och med avtalet. Det finns dock vissa krav för att så ska vara fallet. Gäller köpet en bestämd vara har du rätt till varan i och med avtalet. Med bestämd vara menas en vara som exempelvis är specialtillverkad. Det räcker inte att det rör sig om exempelvis en högtalare av en specifik sort eftersom att det går bra med vilken högtalare som helst så länge som den är av den sorten. Har du köpt varor som inte kan anses vara en bestämd vara krävs det att varorna har avskilts eller på annat sätt individualiserats för att du ska ha rätt till varorna i och med avtalet. Detta kan exempelvis ske genom att det i bokföringen framgår att en vara är avsedd för dig eller genom att varan fysiskt har märkts med ditt namn. Är varorna inte av bestämd art och har de inte heller avskilts eller på annat sätt individualiserats har du tyvärr inte rätt till varorna utan får en oprioriterad fordran i konkursboet.

Istället för att kontakta företaget bör du nu kontakta konkursboet. Numera är det nämligen en konkursförvaltare som sköter om företagets affärer. Kontaktar du konkursboet kan du få besked huruvida dina varor har avskilt eller inte. Har du inte rätt till de fysiska varorna är det ändå bra att du hör av dig så att du kan bevaka din fordran. På detta sätt får du en möjlighet att få pengar om det visar sig att pengarna i konkursboet räcker till oprioriterade fordringar. Jag vet tyvärr inte hur du får kontaktuppgifter till konkursboet, men eftersom att konkurser går via kronofogden föreslår jag att du vänder dig dit. Kronofogden kan i vart fall tala om för dig vem som är konkursförvaltare.

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor. Lycka till med att få dina varor.

Vänligen

Fick du svar på din fråga?