FrågaARBETSRÄTTSjuk 30/01/2021

Rätt till både sjukpenning och lön?

Är uppsagd och samtidigt sjukskriven och undrar därför om jag har rätt till både sjukpenning och lön under en 6 mån lång arbetsbefriad period? Perioden är avräkningsfri.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevant lag:

Sjukpenning regleras i socialförsäkringsbalken (SFB), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.

När har en arbetstagare rätt till sjukpenning?

Sjukpenning från Försäkringskassan regleras i SFB och är en arbetsbaserad socialförsäkringsförmån. Förmånen förutsätter att den försäkrade är att se som arbetstagare (27 kap. 2 § och 6 kap. SFB), men kan även kvarstå efter uppsägning om det föreligger omständigheter som ger SGI-skydd (6 kap. 10 § SFB). SGI står för "sjukpenninggrundande inkomst", och är en förutsättning för rätten till sjukpenning. Vidare gäller SGI-skydd under den tid då den försäkrade inte arbetar av någon anledning som ger rätt till ersättning i form av exempelvis sjukpenning (26 kap. 17 § 1 p. SFB).

Om du är berättigad sjukpenning och sägs upp så är du därmed fortsatt berättigad sjukpenning under förutsättningen att du är helt eller delvis arbetsoförmögen till följd av sjukdom (27 kap. 2 § SFB).

Storleken på sjukpenningen under den arbetsbefriade perioden:

Din sjukpenning kan reduceras om du under samma tid uppbär lön. I SFB finns en särskild regel om minskning av sjukpenningen i vissa fall, den så kallade minskningsregeln (28 kap. 19 § SFB). Syftet med regeln är att motverka att vissa arbetstagare via avtal tillförsäkras en högre kompensationsnivå vid sjukdom än andra grupper i samhället. Minskningsregeln ska tillämpas om den försäkrade under sjukdom får lön från arbetsgivaren för samma tid som sjukpenningen avser. Sjukpenningen ska då minskas med det belopp som lönen överstiger 10 procent av vad den försäkrade skulle ha fått i lön om denne varit i arbete.

Sammanfattning:

Då du redan är berättigad sjukpenning påverkar inte uppsägningen din fortsatta status som sjukpenningberättigad försäkringstagare. Om du dock får en heltidslön utbetalad under uppsägningstiden så kan din sjukpenning att påverkas på grund av minskningsregeln. Beroende på vad du tjänar i månaden så kan beräkningen skilja sig åt hos Försäkringskassan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba ThorRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”