Rätt till avbeställning enligt konsumentköplagen?

Hej,

Har köpt en husbil av en bilhandlare. Vi skrev på kontrakt och satte över handpenning för en vecka sedan. I "extrarutan" för försäljningen skrev vi in att bilen skulle besiktigas, servas och fukttestas. (Dock står det inte uttryckligen att det ska vara godkända resultat, men det antog vi vid tidpunkten var självklart?)

Nu är detta gjort, fukttestet visade på förhöjda värden på två punkter i bilen, enligt protokollet är det "godkänt" men när jag pratar med servicestället så är det lite oklart vad det innebär då två punkter är en bra bit över gränsvärdena. De rekommenderar fortsatt utredning av dessa saker för att ta reda på orsaken. Detta kommer ju innebära någon form av kostnad.

Min fråga är, har jag rätt att häva avtalet och få handpenning tillbaka?

Alternativt förhandla om priset eller kräva att få frågetecknen uträtade innan vi tar över bilen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Konsumentköplagen (KkL) kommer att i detta fall tillämpas. Konsumentköplagen är tillämplig då en näringsidkare säljer en lös sak till en konsument (1 § KkL). Jag tolkar det som att du undrar huruvida du kan ångra köpet trots att husbilen inte levererats ännu. Det rör sig sålunda om avbeställning som regleras i 37 §KkL. I de fall ni väljer att använda er av denna rätt har bilhandlaren rätt till skadestånd för de kostnader som tillkommer denne till följd av er avbeställning. Det kan här röra sig om allt ifrån kostnader för kreditupplysning till utebliven vinst till följd av att denne inte kunnat sälja bilen. Det är upp till säljaren att bevisa sina skador. Detta framgår av 41 § KkL. Det är vidare okej för säljaren att i förhand avtala om ett på förhand bestämt belopp för eventuella avbeställning (handpenning), detta belopp måste dock ligga på en skälig nivå. I de fall du väljer att avbeställa husbilen blir du därför bunden av handpenningen.

Eventuellt kan du uppge att varan är felaktig, detta med stöd av 16 § KkL som anger att en vara ska "vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används". I det fall fuktnivåerna på husbilen innebär att husbilen inte kan användas som den ska kan detta medföra att den är att betrakta som felaktig. Även i det fall varan sålts i befintligt skick (17§) är det felaktig enligt lagen om den är i sämre skick än du med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Här måste man se över fuktnivåerna och deras inverkan på husbilen och dess funktioner. I dessa fall är du rätt till vissa felpåföljder som framgår av 22§, här framgår bland annat att säljaren avhjälper felet (26§) och prisavdrag (28§).

Värt att beakta är att du måste påpeka detta fel samt att du önskar att vissa påföljder ska aktualiseras, detta ska göras inom skälig tid (23§).


Hoppas att du fick svar på din fråga!

Izel IRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”