Rätt till återbetalning av köp?

2017-10-27 i Köplagen
FRÅGA
Köpte ett nästan nytt löpband på blocket. Fick sedan reda på att bandet var 6 år gammalt, den förra ägaren hade inte fått veta detta i affären. Hon har visat ordersedel för mig. Butiken menar att det är att betrakta som nytt, eftersom det är oanvänt. Men gummidetaljer etc. åldras väl, och alla varor utvecklas med åren. Min fråga: Har jag rätt till viss återbetalning, och har den förra ägaren rätt till viss återbetalning från affären?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rätten till hävning och återbetalning av köp påverkas av om köpet ägt rum mellan två konsumenter eller mellan en konsument och en näringsidkare. Nedanstående svar är därför indelat i dessa kategorier.

I ditt fall

Det finns ingenting i din fråga som talar för att du har köpt löpbandet i form av näringsidkare eller att säljaren sålt löpbandet i form av näringsidkare. Det handlar alltså om ett köp mellan två privatpersoner och köplagen är tillämplig om inget annat har avtalats. Det är svårt att säga exakt hur din situation skulle bedömas då jag vet för lite om vad du och säljaren avtalat om innan köptillfället och vad säljaren har sagt om löpbandet. Men det torde vara möjligt att argumentera för att varan var felaktig och inte överensstämde med ert avtal om det framgår av annonsen att löpbandet skulle var nytt och du har i sådana fall rätt till prisavdrag.

Köp mellan två konsumenter

Vid köp mellan två privatpersoner är konsumentlagstiftningen inte tillämplig. Istället gäller köplagen (KöpL). KöpL är dock inte tvingande, utan du och säljaren kan komma överens om andra villkor, t.ex. om att varan säljs i befintligt skick. Utgångspunkten vid ett privatköp är alltså vad du och säljaren har avtalat om. Det finns ingen allmän ångerrätt vid privatköp, utan för att det ska finnas måste du och säljaren ha kommit överens om det innan köpet. Det är avtalet som avgör om varan är att anses som felaktig. Bedömningen påverkas alltså av vad som stod i annonsen och vad säljaren sa om löpbandet före köpet.

I KöpL är bland annat 17 och 18 §§ aktuella, där framgår det att en vara kan anses felaktig om den inte överensstämmer med uppgifter som säljaren har lämnat avseende varans egenskaper eller användning före köptillfället. Om en vara är äldre än vad som avtalats och det påverkar dess duglighet bör det göra att varan är att anses som felaktig.

Om varan såldes i "befintligt skick" blir istället 19 § KöpL aktuell. Där framgår det att en vara kan anses som felaktig trots att den sålts i befintligt skick om säljaren har underlåtit att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning före köpet. Det förutsätter dock att säljaren måste ha känt till förhållandet, dvs. att löpbandet var 6 år gammalt.

Om varan är att anses som felaktig enligt KöpL kan köparen enligt 30 § KöpL ha rätt till prisavdrag eller hävning. Det förutsätter dock att du som köpare åberopar felet inom skälig tid.

Köp mellan en konsument och en näringsidkare

När en privatperson köper en vara av en näringsidkare, till exempel i en butik, så är konsumentköplagen (KKL) tillämplig. Det är inte möjligt att avtal bort KKL om de nya villkoren är till nackdel för konsumenten.

Varan ska enligt 16 § KKL stämma överens med vad som har avtalats gällande kvalité och andra egenskaper. Varan är att anses som felaktig om affären underlåtit att upplysa köparen om ett förhållande rörande varans egenskaper eller användning och som köparen kunnat räkna med att bli upplyst om det. Det förutsätter dock att underlåtenheten haft en inverkan på köpet, dvs. att köparen inte hade köpt löpbandet om den hade vetat att det var 6 år gammalt. Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med uppgifter om varans egenskaper eller användning som har lämnats i samband med marknadsföring före köpet.

Om en vara är felaktig kan köparen bland annat ha rätt till prisavdrag enligt 22 § KKL.

Hoppas att det här besvarade din fråga, i annat fall är du välkommen att använda någon av Lawlines övriga tjänster!

Sara Nordekvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1413)
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?
2021-09-07 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?
2021-09-06 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig bil på blocket?

Alla besvarade frågor (95724)