Rätt till arv som make

2017-12-13 i Make
FRÅGA
Är gift. Nyligen änka.X har inga barn.Jag står som förmånstagare till fonderna.Men det övriga? Som försäljning av bil, tillgångar på kontokort.....?Är det syskon/syskonbarn som får ta del av detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om arv återfinns i sin helhet i ärvdabalken (ÄB). Det framgår inte direkt av din fråga, men jag har förutsatt att det är X som du har varit gift med. X står för det namn som tidigare fanns med i frågan.

I 3 kap. 1 § ÄB återfinns en skyddsregel för den efterlevande maken. Den regeln innebär att hela kvarlåtenskapen tillfaller den efterlevande maken som får sitta kvar i orubbat bo. Det finns dock undantag för de fall då den avlidna maken har särkullbarn, men då du nämner i din fråga att din make inte hade några barn är det inte aktuellt.

Det här innebär alltså att hela den avlidnas kvarlåtenskap tillfaller dig, dvs. bil, tillgångar på kontokort osv.. Du innehar den egendomen med fri förfoganderätt. Det innebär att du fritt får förfoga och disponera över egendomen. Du får dock inte testamentera bort egendomen eller genom gåva minska arvet i väsentlig mån.

Efter det att också den efterlevande maken avlider har den först avlidna makens arvingar rätt till efterarv enligt 3 kap. 2 § ÄB. Det är då i första hand den först avlidnes barn som har rätt till arv. Men då du nämnde att X inte har några barn blir 2 kap. 2 § ÄB aktuell. Den bestämmelsen säger att de som har rätt till efterarv är den avlidnes, dvs. Xs, föräldrar. Är Xs föräldrar avlidna är det istället hans syskon som har rätt till efterarv. Har något syskon avlidit träder dennes barn i syskonets ställe.

ALLTSÅ

Som efterlevande make har du rätt att med fri förfoganderätt erhålla all kvarlåtenskap och således sitta kvar i orubbat bo. Efter det att du går bort kommer Xs arvingar att ha rätt till efterarv. Efterarvet kommer i första hand att gå till Xs barn, i andra hand till hans föräldrar och i tredje hand till hans syskon/syskonbarn.

Hoppas att det här besvarade din fråga!

Sara Nordekvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?