Rätt till arv när ingen kvarlåtenskap finns samt upprättande och giltighet av testamente

2016-09-25 i Testamente
FRÅGA
Hej, min pappa dog för 8 år sedan. Han han var gift med en kvinna och de har ett gemensamt barn. Jag och min helsyster syster är särkullbarn. Vid bouppteckningen framkom bara skulder i pappas bo. Detta pga att pappa och frun skrivit en bostadsrätt som båda bott i i många år som enskild egendom på henne. Pappa hade lån på den lägenheten och därför blev det minus i boet, trots att han ej ägde lägenheten. Detta innebar att jag och min helsyster ej ärvde någonting. Efter en tid ändrade sig frun, upprättade ett testamente där jag, min helsyster samt halvsyster (dvs deras gemensamma barn) skulle ärva vinsten på lägenheten i 3 lika delar vid hennes död. Nu många år senare har pappas änka sålt denna lägenhet. Efter många månader därefter berättade hon att testamentet är hävt och att hon upprättat ett nytt där jag (och ev. min helsyster, detta är oklart) ärver en viss procent. Hon vill inte visa oss detta utan det ska öppnas när hon dör. Hon tycker att det gamla testamentet var för generöst för mig och min helsyster. I det nya ärver deras gemensamma barn det allra mesta. Hon hävdar nu att hon inte är skyldig mig och min helsyster någonting. Hon säger också att det inte är säkert att det finns en krona kvar till oss då, när hon är död. Är det juridiskt riktigt att göra på detta sätt? Är detta något som man skulle kunna driva i en rättslig process eller stämmer det som hon påstår att hon har lagen på sin sida? Finns något skydd för särkullbarn i en sån här situation?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
När en person går bort som har särkullbarn så ska dessa ärva hela kvarlåtenskapen före personens make/maka enligt lag, se här. Kvarlåtenskapen är då hälften av allt giftorättsgods som den avlidne personen har rätt till i en bodelning samt den enskilda egendom som personen haft.
Om det som i detta fall inte finns någon kvarlåtenskap finns det alltså inget att ärva.

Bostaden som var skriven som enskild egendom på er pappas fru kommer inte att tillhöra er pappas kvarlåtenskap och den del som ni skulle haft rätt att ärva. Eftersom de skrivit att den skulle vara enskild egendom så betyder det att den inte ingår i någon bodelning. Bostaden tillfaller då alltså er pappas fru.

Gällande testamentet så måste båda testamentena som upprättats vara giltiga. Detta gäller även återtagandet av det första testamentet som måste tagits tillbaka på ett giltigt sätt.
För att ett testamente ska vara upprättat på ett giltigt sätt krävs det att det är skriftligt och att två vittnen finns som har undertecknat testamentet enligt lag, se här. På
För att återta testamentet krävs antigen samma sak, alltså att man skriftligt anger att testamentet som finns inte längre gäller samt att två vittnen har skrivit under detta eller att man till exempel förstör det testamente som inte längre ska gälla, se här.

Således har ni ingen rätt till någon andel av bostaden eller pengar från en försäljning av bostaden enligt lagen. Enligt det testamente som finns har ni dock rätt till en andel.
Vilket testamente och vilken andel som gäller beror helt på om testamentena är giltiga samt om det första testamentet dragits tillbaka på ett giltigt sätt.
Oavsett vilket testamente som gäller så är ni genom detta förordnande universella testamentstagare enligt lag se, här. Detta betyder att ni är dödsbodelägare vilket betyder att ni har rätt till den andel som står i testamentet vid ett arvskifte.
Finns det däremot inga pengar kvar vid arvskiftet efter er pappas fru så kommer ni inte ärva men om det finns det så ska ni få ut det som står enligt ett giltigt testamente.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning


Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2721)
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (88196)