FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTMake07/05/2017

Rätt till arv efter äktenskapsskillnad

Jag är gift, men under skilsmässa. Vi har barn ihop och det är några månader kvar innan den går igenom. Den är inskickad. Nu dog min mans pappa, barnens farfar mitt under våran skilsmässa. Har jag rätt till en del av arvet som han ärver?

Vänligen

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (Äb). Huvudregeln i svensk rätt är att arv som inte enligt testamente ska vara mottagarens enskilda egendom är giftorättsgods. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå och delas lika. Bodelningen görs med hänsyn till hur egendomsförhållandena såg ut vid den tidpunkt då ni begärde äktenskapsskillnad. Egendom som ni hade vid denna tidpunkt ska ingå i bodelningen. Sådan egendom som ni erhåller i efterhand (exempelvis arv) ingår inte i bodelningen. Det är således inte tidpunkten då ert äktenskap upplöses utan den tidpunkt ni gjorde ansökan om äktenskapsskillnad som är det viktiga. Har din man mottagit arvet före den tidpunkt ni ansökte om äktenskapsskillnad ingår denna i er bodelning och du får då ta del av detta. Om din man däremot mottagit arvet efter att ni ansökt om äktenskapsskillnad (vilket tycks vara fallet) har du inte rätt till att ta del av detta.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Christoffer TolfRådgivare