Rätt till anställningsbevis senast en månad efter att arbetstagaren börjat arbeta

Hej! Jag har haft visstidsanställning sedan 2019. Från 1 juli 2021 har jag fått tills vidareanställning. Jag skrev på det avtalet i juni. Jobbar på en friskola så det var rektorn som kom med avtalet och jag fick skriva på. Men arbetsgivaren hade inte skrivit på och har fortfarande inte gjort det och nu är det mitten av augusti. Jag har påmint arbetsgivaren flera gånger.

Har läst i LAS om att anställningsavtalet ska lämnas till arbetstagaren senast en månad efter anställningen påbörjats.

Det är så att jag har skrivit på avtal att jag ska köpa en nyproducerad lägenhet i början av september och banken måste få in mitt anställningsavtal.

Vad ska jag göra om lånet inte hinner bli klart i tid pga att jag inte fått anställningsavtalet i tid? Kan jag kräva att arbetsgivaren betalar mina extra kostnader då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver så har arbetsgivaren (AG) en skyldighet att lämna dig skriftlig information om vissa av villkoren som gäller för din anställning. För att villkoren ska vara tvungna att nämnas så krävs det att rör sig om villkor som är av väsentligt betydelse. Som du också nämner så ska detta ske senast en månad efter att anställningen har börjats. Detta dokument som alltså ska upprättas och lämnas till dig brukar även kallas för anställningsbevis (jag använder den benämningen i det följande) (6 c § LAS).

Att din AG inte lämnat ett sådant anställningsbevis alls innebär att denne begått ett lagbrott som är skadeståndssanktionerat.

Vilka påföljder kan du göra gällande mot AG?

En AG som underlåter att lämna en anställningsbevis inom lagens uppställda tidsram kan under vissa förutsättningar ådra sig skadeståndsskyldighet i förhållande till berörd arbetstagare (AT) (38 § LAS). Denna skadeståndsskyldighet kan delas in i två olika kategorier: allmän skadestånd och ekonomisk skadestånd.

I det följande kommer jag att redogöra för respektive skadeståndstyp och slutligen eventuellt tillämpa det på ditt fall. Vidare kommer jag att utgå från att inga regler om skadeståndets storlek, i händelse av att AG uteblir att lämna skriftligt information, regleras i ditt eventuella kollektivavtal.

Allmän skadestånd

Det allmänna skadeståndet, även kallad ideell skadestånd, syftar till att ersätta AT för den kränkning som AG:s agerande inneburit för AT:n.

Vad gäller särskilda förutsättningar för allmänt skadestånd så kan det nämnas att AG blir i princip skyldig att betala allmänt skadestånd till AT om AG inte lämnar anställningsbeviset skriftligen inom lagens uppställda tidsram. Det mesta tyder dock på att för att detta skadestånd ska utdömas till AT så krävs det även att den bristfälliga informationen har föranlett oklarheter för AT i det enskilda fallet. Om dessa omständigheter är för handen kan allmän skadestånd om ca. 6000 kr utdömas till berörd AT.

I och med att du har inte alls erhållit något anställningsbevis torde det vara högst sannolikt att du skulle ha rätt till allmän skadestånd om ca. 6000 kr.

Ekonomisk skadestånd

Detta skadestånd tar enkelt förklarat sikte på den ekonomiska förlust som AT drabbats av på grund av AG:s klandervärda beteende.

Vid överträdelse av formella regler, vilken kravet på anställningsbevis kan i princip sägas vara, är det inte lika självklart att AT har rätt till ekonomisk skadestånd. AG:s skyldighet att lämna anställningsbeviset till AT syftar nämligen till att undanröja oklarheter i anställningsförhållandet och alltså inte att användas i syfte att visa upp innehållet till tredje man (banken i ditt fall). Mot bakgrund av det är min bedömning att du inte skulle ha rätt till ersättning för att täcka kostnader som uppstår till följd av din AG:s handlande. Notera dock att om så är fallet är inte helt självklart (se nedan vad jag förespråkar att du bör göra).

Sammanfattning och handlingsplan

I och med att din AG inte gett dig något anställningsbevis har denne alltså begått ett lagbrott. I händelse av detta har du som AT alltså under vissa förutsättningar rätt för såväl allmän skadestånd som ekonomisk sådan. Enligt min bedömning har du rätt till allmänt skadestånd om ca. 6000 kr men frågan om det senare torde besvaras nekande.

I och med att det är fråga om stora summor pengar som du riskerar att bli skyldig att betala rekommenderar jag att du vänder dig till en våra jurister för att denne sätter sig in i ditt ärende närmare och på så sätt ger dig ett mer utförligt samt korrekt svar. Länken till deras kontaktuppgifter hittar du under mitt svar.

Hoppas att jag kunnat vara behjälplig i din situation och att allt löser sig.

Önskar dig en fortsatt trevlig dag.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo