Rätt till advokat under förhör och innebörden av slutförd förundersökning?

Hej. Min son blev förhörd av polisen för misstänkt narkotikabrott- de höll förhöret på plats för att slippa åka flera mil till stationen. Det verkar som han inte blev erbjuden att ha advokat på plats måste inte detta ske? Och om han ville haft det bekostar han det själv? Nu har han fått ett brev om underrättelse om slutförd förundersökning som säger att han han ta del av förundersökningen och eventuellt yttrande ska inkomma inom ett par dagar sedan kommer det skickas vidare till åklagare. Innebär det att han testat positivt eller är detta alltid rutinen? Tänker att man annars bara fått brev om att den lagts ner men så kanske inte är rutinen.

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Av din fråga tolkar jag det som att din son blev förhörd av polisen på grund av misstänkt narkotikabrott. Vidare, om han skulle ha blivit erbjuden en advokat på plats då förhöret skedde och om han måste bekosta det själv, samt vad som innebär att förundersökningen ska skickas vidare till åklagare. 

Har man rätt till en advokat vid förhör av polis?

Ett förhör kan ske om polisen misstänker att ett brott har begåtts. Den misstänkte får då möjligheten att lämna uppgifter om vad som har hänt. Vid förhöret får den misstänkte begära att en advokat (försvarare) ska närvara, 23 kap. 10§ rättegångsbalken (RB). Dessutom har den misstänkte en rätt att inte uttala sig. Det innebär att den som förhörs inte behöver besvara frågorna som polisen ställer. Om personen är under 18 år ska vårdnadshavare normalt underrättas. Det finns dock ingen lagregel i Sverige som anger att den misstänkte ska upplysas om sin rätt till tystnad, vilket förekommer i andra länder. Din son kan begära att få en offentlig försvarare eftersom han är misstänkt för ett brott som kan leda till en viss påföljd, 21 kap. 3§ - 3a§ rättegångsbalken (RB). 

Vad innebär det att förundersökningen har skickats vidare till en åklagare?

Om en förundersökning har avslutats ska ett beslut meddelas om åtal ska väckas, 23 kap. 20§ RB. Åklagaren kommer i detta skede på objektiva grunder göra en bedömning om det finns tillräckliga bevis för att den misstänkte har begått ett brott. Om så är fallet har åklagaren en skyldighet att väcka åtal. Om det inte finns tillräckligt med bevis kan inget åtal väckas och då är det åklagaren som beslutar om att lägga ned förundersökningen. 

Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning. Du får gärna höra av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”