FrågaPROCESSRÄTTRättshjälp14/02/2018

Rätt till advokat när man pratat i telefon i bilen?

Har man rätt till advokat när man pratat mobil i bilen?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Som du säkert vet är det sedan den 1 februari 2018 förbjudet att prata i en handhållen telefon i bilen (4 kap 10 e § trafikförordningen). När det gäller rätten till advokat framgår av 21 kap 3 a § rättegångsbalken att offentlig försvarare ska förordnas i de fall då den misstänkte är anhållen, häktad eller misstänkt för ett brott som minst stadgar ett straff på sex månaders fängelse. Då dessa typer av trafikmål endast föreskriver böter har du inte rätt, att på statens bekostnad, förordnas en advokat.

Det står däremot dig fritt att på egen bekostnad kontakta en jurist som kan hjälpa dig att företräda dig i målet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Mvh,

Nina ErlandssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?