FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt10/03/2022

Rätt och skyldigheter vid gemensamt avlopp

Jag flyttade till ett hus på landet för 2 år sedan och äger ett avloppsreningsverk tillsammans med 3 andra hushåll. Mitt hus ligger längst ner på avloppsstammen och förra året blev det stopp i rören och avloppsvatten fyllde min källare. Försäkringsbolaget tog de flesta kostnaderna, men självrisk och kostnaden för en provisorisk vägg som var nödvändig för att kunna bo kvar fick jag ta själv. 2 av de 3 hushållen som är delägare accepterade inte att dela på de extra kostnader som jag hade, trots att man först gick med på det. Det finns inga avtal skrivna kring detta gemensamma ägandet. Vi har diskuterat hur vi ska undvika att detta händer igen men inta bestämt annat än att investera i en slang och högtrycksspola anläggningen själva. Nu har två av de andra hushållen tecknat avtal med installatören av avloppsanläggningen på nästan 20.000;- per år fördelat på oss fyra utan att informera eller diskutera med mig. Tidigare hade vi ca 1000:- per år. Jag motsätter mig detta och tänker inte betala. Vad har jag för rättigheter och vad har de övriga för skyldigheter när det inte finns något skrivet avtal map vårt gemensamt ägda reningsverk? Kan de verkligen teckna serviceavtal i mitt namn? Och dessutom inte informera mig innan. Kan tilläggas att jag funderar på att ta kostnaden för en backventil som för alltid skulle lösa mina problem men ge nästa granne på avloppsledningen samma problem som jag haft vid ev stopp igen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt- och skyldigheter

Det saknas regler för att hantera situationen du beskriver. Möjligen skulle man kunna fundera på ett skadestånd från grannarna eftersom deras agerande har orsakat skada på din fastighet. En sådan lösning tror jag blir väldigt svår att få igenom juridiskt då det verkar vara mer av en olycka än en faktisk skadegörande handling.

Eventuella rätt- och skyldigheter måste i stället följa av ett eventuellt avtal. Som du nämner finns inga skriftliga avtal er emellan, bara någon otydlig muntlig överenskommelse om att dela kostnaden som grannarna senare har backat på. Det finns förvisso inget krav på att avtal ska vara skriftliga, men att försöka grunda en betalningsskyldighet på ett muntligt avtal som är så här otydligt skulle rent processuellt bli svårt.

Slutsatsen blir att det tyvärr inte finns någon skyldighet för grannarna att betala för dina skador. Du har ingen rätt att kräva dem på pengar.

Det ska tilläggas att om försäkringsbolaget (som tar över din eventuella rätt att kräva grannarna) inte har agerat mot grannarna, så har försäkringsbolaget gjort samma bedömning.

Det nya avtalet

Det framgår inte riktigt vad det nya avtalet avser. Jag gissar att det rör sig om ett underhållsavtal för att undvika samma problem i framtiden.

Oavsett avtalets innehåll är en grund i avtalsrätten att man inte genom ett avtal kan binda tredje man, man kan alltså inte binda någon som inte är del i avtalet. När grannarna skriver ett nytt avtal med installatören är det du som är tredje man, du blir alltså inte bunden. Det kan vara värt att påpeka att grannarna sannolikt är bundna gentemot installatören, så om de har en lång uppsägningstid kommer grannarna vara skyldiga att betala för arbetet med brunnen tills avtalet sägs upp.

Slutsatsen blir att du inte behöver vara del av det nya avtalet. Du behöver alltså inte hjälpa till att betala 20 000kr/år.

Vad du kan göra

Jag skulle vilja föreslå en dialog med grannarna där du upplyser, utan att göra det alltför riktat, att man kan installera en backventil för att lösa dina problem. Grannarna kanske är villiga att nå en överenskommelse om de känner till detta.

Innan dialogen bör du fundera på lösningsförslag. Om problemet är att det blir stopp i avloppet kanske den enda lösningen är att anlita en firma likt den som grannarna har gjort. Jag vet för lite om situationen för att kunna ge mer precisa lösningsförslag. Att låta översvämningarna fortsätta mot att alla delar på kostnaderna för att reparera källare när det inträffar låter inte som en optimal lösning.

Jag vill uppmärksamma frågan om en backventil verkligen skulle lösa problemet för all framtid? Återigen vet jag för lite om situationen, specifikt om backventiler, men för mig låter det som att en sådan lösning kanske bara skulle fungera temporärt och tills avloppet blir tillräckligt "uppbackat". Efter det kanske du riskerar att ditt avlopp slutar fungera.

Oavsett lösningen anser jag att ett skriftligt avtal är nästintill nödvändigt för att slippa problem i framtiden. Även om ni kommer fram till en bra lösning muntligt finns risken att någon börjar "slingra sig" när det blir dags att betala. Vill ni ha hjälp att upprätta ett sådant avtal, eller behöver du ytterligare juridisk hjälp, kan jag sätta dig i kontakt med byrån. Du är varmt välkommen att maila mig på vidar.wicklund@lawline.se. Du kan också skriva om du har några följdfrågor!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vidar WicklundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”