FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt24/02/2018

Har butikspersonal i affärer rätt att undersöka väska/jacka?

Hej! Har en affär eller ett företag någon laglig grund att gå igenom en privatpersons väska/jacka utan dennes godkännande? Om ja, när och vad är det som gäller då?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att gå igenom någons väska/jacka klassificeras som en kroppsvisitation enligt 28 kap. 11 § st 3 rättegångsbalken (här). Var och en är enligt 2 kap. 6 § regeringsformen (här) skyddad mot kroppsvisitation. Skyddet kan endast begränsas genom lag. Begränsningar i lag finns bland annat i 28 kap. 11 § rättegångsbalken (här).

Enligt 28 kap. 11 § rättegångsbalken (här) får en kroppsvisitation endast göras av polisman om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts där påföljden är fängelse (t.ex stöld). Och i så fall får en kroppsvisitation endast göras på den som skäligen kan misstänkas för brottet för att kunna söka efter föremål som kan tas i beslag. Skälig misstanke kräver att det finns konkreta omständigheter av viss styrka som pekar på att den misstänkte har begått brottet. Det skulle till exempel kunna vara att en väktare/butikspersonal har sett att en person stoppat något i sin väska/jacka.

Som huvudregel måste polis eller åklagare besluta kroppsvisitation/beslag, men som undantag får även enskild polisman göra det. Enligt 28 kap. 3 a § rättegångsbalken (här). får kroppsvisitation beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.

Sammanfattningsvis har alltså inte butikspersonal/väktare som är anställda av ett företag någon laglig grund för att gå igenom en privatpersons väska/jacka utan dennes godkännande. Endast om personal tillfrågar en person om denne kan tömma sin väska för att visa innehållet är det lagligt, men de får inte titta själva utan personens samtycke. En person har rätt att säga nej om butikspersonal frågar, men då har butikspersonalen rätt att tillkalla polis. Om de gör det är det upp till polismannen att bedöma i den enskilda situationen om skäl finns för att kolla igenom personens väska/jacka. Om polismannen anser att han har fog för en misstanke om att en person har begått stöld i väskan/jackan har han rätt att undersöka den.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo