FrågaPROCESSRÄTTFörundersökning31/12/2020

Rätt för anhållen att kontakta försvarare

Jag undrar om en anhållen person har rätt att ringa en advokat från polisarresten innan rätten hunnit att förordna en offentlig försvarare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga hittar vi i rättegångsbalken (här, nedan RB). Enligt 21 kap. 3 § RB får den misstänkte vid förberedandet av sin talan biträdas av en försvarare, och det är den misstänkte själv som får utse denna (detta är alltså inte samma sak som offentlig försvarare som utses av rätten). Vid förhör får den misstänkte ha sin försvarare närvarande enligt 23 kap. 10 § RB (med detta följer vissa reservationer för rättegångsbiträden och vissa försvarare som inte uppfyller vissa krav). Däremot bör poängteras att ifall den misstänkte anlitar privat försvarare när denne har rätt till offentlig försvarare förordnas ingen offentlig försvarare (21 kap. 3 § RB). En anhållen har alltså i vissa fall rätt till en offentlig försvarare, och om man istället vill anlita en privat försvarare så kommer inte en offentlig försvarare anlitas. I undantagsfall så anlitas en offentlig försvarare ändå.

Enligt 12 § förundersökningskungörelsen ska den misstänkte i samband med delgivning av misstanken underrättas om sin rätt att anlita försvarare och få offentlig försvarare förordnad. Enligt 21 kap. 9 § RB har den som är anhållen rätt att träffa sin försvarare (förutom i vissa undantagsfall). Om någon anhålls så ska denne så snart som möjligt förhöras (enligt 24 kap. 8 § RB). Eftersom den anhållne då har rätt att ha sin försvarare närvarande så måste denna kontaktas på något sätt. Jag hittar ingen specifik bestämmelse som skulle nämna om man har rätt att själv ringa eller få försvaren kontaktad, men om man grips så har man rätt att få en anhörig kontaktad (24 kap. 21 a § RB) och jag kan tänka mig att detta är den rätt man har att få sin försvarare kontaktad också.

Slutligen bör poängteras att om man har rätt till offentlig försvarare så får man komma med förslag på lämpliga sådana, och detta kan vara ekonomiskt mer förmånligt än en privat försvarare. Efter att man fått en offentlig försvarare tillförordnad så får man tiga tills denna infinner sig (och även efter om man vill), och då den misstänkte har rätt att ha sin försvarare närvarande så kommer troligen inte förhörsledaren försöka förhöra någon innan försvararen infinner sig. Hoppas detta besvarade din fråga!

MVH,

Fredrik HolmströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?