Rätt att vara folkbokförd på sin boendeadress

2016-11-16 i Myndigheter
FRÅGA
Min dotter bor och jobbar i Stockholm sedan juli - 2016. Hon har nu äntligen fått flyttta in i en lägenhet som hyrs i andra hand. Problemet är att hon inte får skriva sig där då lägenheten egentligen är en gammal pigkammare och inte en separat lägenhet (trots egen ingång) Lägenhetsinnehavaren säger att han deklarerar för hyresintäkterna hon betalar, men det går inte att skriva sig där. Hon är nu skriven i Malmö där hon äger en lägenhet som hon hyr ut i andra hand.Vad innebär detta för henne mer än att det blir problem med posthantering, beställning av saker på nätet osv.? Tänker på val av vårdcentral, tandläkare mmMed vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Folkbokföringen i Sverige är den grundläggande registreringen av befolkningen. Den är viktig av en rad anledningar. I det stora hela går det att vara skriven på annan adress än den adressen du verkligen bor på men i vissa fall är det av yttersta vikt att du uppger korrekt folkbokföringsadress. Exempel på detta är om du söker bostadsbidrag. Om du uppger felaktiga uppgifter i detta kan du göra dig skyldig till bidragsbrott enligt bidragsbrottslagen, om du genom dessa felaktiga uppgifter får en ekonomisk förmån du annars inte skulle fått om du uppgett korrekta uppgifter(1§ Bidragsbrottslag). De myndigheter som kräver bokföringsuppgifter från skatteverkets folkbokföring är bland annat CSN, migrationsverket, försäkringskassa, arbetslöshetskassorna, transportsstyrelsen m.m. I övrigt påverkar vart du är skriven bland annat vart du har rätt att rösta. Om hon är skriven i Malmö men bor i Stockholm kommer hon inte kunna rösta i Stockholms regionala val. Eftersom skattesatserna ser olika ut i olika kommuner påverkar även hennes registrering hur mycket hon skall betala i skatt.

Enligt patientlagen skall alla kunna välja fritt bland offentligt finansierade primärvårdsinrättningar oavsett vart du är skriven, så din dotter borde kunna skriva sig på en vårdcentral där hon bor även om hon inte är skriven där. Jag skulle uppmärksamma dig på att olika landsting har olika prisklasser för olika vårdinsatser. Tillexempel kan man i Västra Götalandsregionen få gratis tandvård till och med året du fyller 24 medans du i Hallands län bara får gratis tandvård upp till 19 års ålder. Det finns även i vissa landsting viss subventionering för preventivmedel andra inte.

Om det är viktigt att hon är folkbokförd på rätt adress skall hon skriva sig på den adressen hennes lägenhet hör till. Enligt folkbokföringslagen ska man vara skriven på den adressen man anses vara bosatt på, 6 § bokföringslagen. I lagen definieras detta bland annat vart man har sin dygnsvila. Om hon bor heltid i denna pigkammare så är det där hon skall anses vara bosatt och skall därmed kunna skriva sig på hennes hyresvärdars adress. Tekniskt sett hyr hon inte lägenheten i andra hand om pigkammaren inte klassas som en lägenhet, då är hon inneboende.

Hon borde kunna skriva sig på adressen utan deras tillstånd. Det finns ingen spärr på skatteverkets hemsida som hindrar en från att skriva sig på adresser. Men detta skulle kanske skapa onödig osämja. Jag skulle prata med hennes hyresvärd om varför hon inte får skriva sig där och försöka lösa det med dem.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med Vänlig Hälsning

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (370)
2020-10-26 Kan socialtjänsten räkna in studiestöd i underlaget för ekonomiskt bistånd
2020-10-24 Hur omprövar man ett beslut angående efterbeskattning av skatteverket?
2020-10-21 Avvisad i en rättidsprövning
2020-10-18 bostadslös, var skriver man sig då?

Alla besvarade frågor (85407)