FrågaPROCESSRÄTTRättshjälp22/03/2020

Har jag rätt att välja försvarare?

Får man som tilltalad välja sin egna försvarare i domstol? Samt så undrar jag om man får ha vissa preferenser när man väljer såsom kön, etnicitet med mera, är det tillåtet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som tilltalad för brott har du alltid rätt till att biträdas av en försvarare. Jag kommer att förklara din rätt att välja försvarare nedan.

Att välja försvarare

Som tilltalad för brott har du själv rätt att välja en försvarare som ska företräda dig. Domstolen utser då den person som du har valt som försvarare till dig, om inte särskilda skäl talar emot det. Om du till exempel skulle föredra en kvinnlig försvarare kan du välja en försvarare som är kvinna. Du kan alltså välja en försvarare utifrån dina egna preferenser.

Det jag råder dig är dock att välja en försvarare som är specialiserad på brottmål och det brott som du är tilltalad för. Om du har rätt till en offentlig försvarare rekommenderar jag dig att begära det, då en offentlig försvarare bekostas av staten. Du har bland annat rätt till en offentlig försvarare om du begärts häktat, är anhållen eller om du är misstänkt för ett brott som det inte är föreskrivet lägre straff än sex månaders fängelse (21 kap. 3a § rättegångsbalken).

Med vänlig hälsning,

Alice NordlundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?