Rätt att vägra hävning av köp mellan två privatpersoner

2015-10-20 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag har nyligen sålt ett begagnat kameraobjektiv. Då jag använt objektivet i flera år och det ser ganska slitet ut så sålde jag det väldigt billigt. Nypriset är 14000:- och jag sålde det för 4000:-. Köparen fick testa objektivet på sin egen kamera och fotograferade med det i ungefär 10 minuter. Vi diskuterade dom synliga skadorna på objektivet och kom överens om priset. Köparen testade även skärpa och kvalitet och fick god tid att granska bilderna i kameran. Jag trodde att jag köpt objektivet 2008 men vi sökte på serienumret och fick fram att tillverkningsåret var 2005. Vilket kan vara möjligt. Idag kontaktade köparen mig och vill häva köpet. Anledningen är att hon tycker att objektivet har brister i skärpan. Vilket jag påtalade att hon fick möjlighet att testa. Hon menar även att objektivet var äldre än jag angivit, vilket jag sade vara möjligt då vi kollade upp serienumret tillsammans. Hon frågade, vid köptillfället, om hon fick häva köpet om det skulle vara något allvarligt fel som visade sig i efterhand. Jag svarade att det var möjligt om det helt skulle sluta att fungera eller om det gick sönder utan yttre åverkan. Men då inom rimlig tid. Gör jag fel om jag vägrar att häva köpet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller köp av lös egendom mellan två privatpersoner så tillämpas Köplagen. Frågan som aktualiseras i ditt fall är om köparen har rätt att häva köpet. Du beskriver att köparen testade objektivet samt att ni tillsammans kollade upp vilket år objektivet var ifrån.

Enligt 18 § köplagen (här) så föreligger fel i varan om varan inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren lämnat vid köpet. Det framgår inte i det du beskriver att du har lämnat några vilseledande eller felaktiga uppgifter eller liknande som har inverkat på köpet. Tvärtom så har du låtit köparen prova objektivet. Enligt 20 § köplagen (här) så får inte köparen som fel åberopat sådant som denne måste antas ha känt till vid köpet. Enligt 20 § 2 stycket köplagen får inte heller köparen som fel åberopa vad denne borde ha uppmärksammat vid en undersökning. Vidare så framgår det av 21 § köplagen (här) att säljaren visserligen ansvarar för sådana fel som föreligger vid köpet men som kanske inte visar sig förens först senare. Felet som köparen i ditt fall baserar sin hävning på anser jag inte vara ett sådant fel i och med att köparen fått testa objektivet innan samt att du påtalade att det fanns brister i skärpan redan innan köpet.

Med hänsyn till det du beskriver så anser jag att köparen inte har rätt att häva köpet på de framställda grunderna. Du gör alltså inte fel som vägrar att godta hävningen så länge hävningen är grundad på det du framfört och inte är ett fel som funnits innan köpet men uppkommit först senare enligt 21 § köplagen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1272)
2020-12-01 Köparens möjlighet att åberopa fel på husbil med läckage
2020-11-30 Häva köpet när bilen inte överensstämmer med annonsen
2020-11-30 Är en vara felaktig om den inte stämmer överens med rubriken?
2020-11-30 Vem bär ansvaret för ett fel som inte upptäckts vid försäljningen?

Alla besvarade frågor (86839)