Rätt att vägra beordrad övertid?

2017-10-07 i Övrigt
FRÅGA
Hej.Jag jobbar och har sedan en tid tillbaka problem med axlar och nacke. Ska besöka företagets hälsovård för behandling. Nu har jag blivit beordrad övertid vilket jag vägrar pga mina besvär. Jobbar kväll 32 timmar i veckan. Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Allmänt om beordrad övertid
En beordran är en sista utväg. Grundregeln är att beordran från arbetsgivaren ska komma i så nära anslutning som möjligt till det aktuella arbetspasset. Det finns ingen tidsgräns angiven i regelverket men det handlar om nära, väldigt nära. Samma dag, skulle jag vilja säga. För att man in i det sista ska vara tvingad att försöka lösa situationen på annat sätt. Arbetstidslagen (1982:673) reglerar arbetsgivarens rätt att kräva beordrad övertid. Av intresse för din fråga är 8 och 8a §§ Arbetstidslagen som reglerar ökad arbetstid när det finns ett särskilt behov av detta. Exempel på vad som kan utgöra ett "särskilt behov" kan vara en kraftigt ökad arbetsbörda som arbetsgivaren inte kunde förutspå skulle inträffa eller insjuknande av personal som inte gick att förutse. Behovet av att beordra in arbetskraft ska i det närmaste vara att anse som akut. I kommentarer till paragraferna går att läsa att beordrad arbetstid ska vara att anse som ett extraordinärt inslag i arbetet och inte ska vara något som används regelmässigt.

Maxgräns för tillåten övertid
Maxgräns för tillåten allmän övertid per arbetstagare är 200 timmar under ett helt kalenderår. Utöver den allmänna övertiden finns ytterligare 150 timmar extra övertid (beordrad övertid) per arbetstagare och kalenderår. Dessa 150 timmar är endast till för sådana extraordinära situationer som omnämnts ovan. Övertid får tas ut med som mest 48 timmar per arbetstagare under en tid av 4 veckor eller 50 timmar under en kalendermånad.

Undkomma beordrad arbetstid
Reglering som en arbetstagare kan åberopa för att undkomma beordrad arbetstid skiftar beroende på situation. Som exempel kan nämnas 3 kap. 5 § Diskrimineringslag (2008:567), där det stadgas att arbetsgivare ska underlätta för arbetstagare att både arbeta och sköta familjeliv. En förälder utan tillgång till barnvakt skulle exempelvis kunna åberopa denna paragraf. En arbetstagare som inte arbetar heltid skulle i en liknande situation även kunna använda Föräldraledighetslagen (1995:584), för att på detta sätt undkomma den beordrade arbetstiden.

Sammanfattningsvis
Arbetsgivaren har rätt att med kort varsel beordra sina anställda till övertid, detta oavsett sysselsättningsgrad. Att vägra gå i arbete när denna är beordrad kan leda till att arbetstagaren får en erinran om arbetsvägran. Enstaka sådana varningar är dock inte till ett tillräckligt skäl för uppsägning. Beordrad arbetstid ska vara något som endast används undantagsvis. Det bör även finnas stöd i (kollektiv-)anställningsavtal för att arbetsgivaren ska ha befogenhet att kalla in en anställd.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här
- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Yekta Keskin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1972)
2021-11-25 Vad kan man göra om man blivit misshandlad på sin arbetsplats?
2021-11-25 Vad innebär ett konkurrensbegränsande villkor i anställningsbeviset?
2021-11-25 Kan en arbetsgivare tvinga sina medarbetare att göra IQ-tester?
2021-11-12 Arbetsgivares rätt att avsluta provanställning

Alla besvarade frågor (97391)