Rätt att utfå varor när säljaren har gått i konkurs

Om företag A köper varor av företag B och betalar för dem på plats, men tar inte med sig alla varor direkt - resterande varor hämtas upp inom en vecka - och företag B går i konkurs under denna perioden, hade varorna då ingått i konkursboet? Då det inte är mellan en näringsidkare och privatperson är konsumentköplagen inte tillämplig utan köplagen, men det verkar som att köplagen inte ger svar om något sådant kan uppstå. Vilken lag hade i så fall varit tillämplig?

Lawline svarar

Hej!

Precis som du skriver är inte köplagen tillämplig i detta fall. Eftersom säljaren har gått i konkurs har såväl köparen som konkursborgernärerna giltiga anspråk mot säljaren. Frågan blir vems anspråk som ska ges företräde. Denna fråga regleras inte i lag utan i den sk traditionsprincipen. Den innebär att varorna måste ha traderats för att köparen ska ha rätt att få ut dem. Med att varorna traderas menas att de överlämnas till köparen eller att säljaren i vart fall har avskurits rådigheten från dem. Säljaren har avskurits rådigheten när säljaren inte längre har tillgång till dem. Det kan t ex handla om en sak som är inlåst i ett kassaskåp hemma hos säljaren och då bara köparen har nycklarna till kassaskåpet.

I det fall du beskriver verkar det inte som att säljaren har avskurits rådigheten till varorna. Varorna tillfaller då konkursboet och köparen får ut varorna endast efter det att de mer prioriterade konkursborgernärerna har utfått sina fordringar mot konkursboet.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”