Rätt att testa på annan anställning under föräldraledighet som offentligt anställd

2017-06-19 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej, har en tillsvidareanställning i ett landstng, men är föräldraledig från den tjänsten nu. Under barnledigheten har jag fått en ny tillsvidareanställning i ett annat landsting närmare hemmet. Har jag laglig rätt att påbörja den nya anställningen medan jag har den gamla kvar, fast jag fortfarande är föräldraledig därifrån? Är osäker på om jag kommer att trivas med den nya tjänsten och vill därför ha möjlighet att gå tillbaka till den gamla om det skulle bli nödvändigt.
SVAR

Hej,


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


För offentligt anställda finns det speciella regler om bisysslor. En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende, lagen om offentlig anställning 7 §. Det innebär att du som offentligt anställd inte utan vidare kan ta en annan anställning utan att riskera arbetsrättsliga påföljder, oavsett om du är föräldraledig. Håll en dialog med din nuvarande arbetsgivare för att se över vilka möjligheter som finns.


Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?