Rätt att ta ut semesterdagar i pengar

Hej Lawline,

Bara en kort fråga denna gång!

Vad gäller för semesterdagar. Kan arbetsgivaren kräva att man tar ut dessa i ledig tid, eller har man någon rätt att få ut dessa i pengar?

Har 38 semesterdagar i banken, och vi skall nu vid årsskiftet ändra policy så att man får ha max 5 sparade dagar (tidigare har vi inte haft någon gräns), detta betyder att jag kommer bli "tvingad" till att ta ut semester under höst/vinter.

Mvh,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring semester finns i semesterlagen. Om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats kan dock andra, för dig mer förmånliga regler gälla.

Rätt att spara semesterdagar

Enligt semesterlagen har man som arbetstagare rätt att spara semesterdagar om man tjänat in mer än 20 betalda semesterdagar. Man har då rätt att spara de överskjutande betalda semesterdagarna (18 § semesterlagen). Lagen ger dig rätt till 25 semesterdagar per år (4 § semesterlagen). Detta innebär att de överskjutande 5 dagarna kan sparas. Om man har fler än 25 semesterdagar kan man tillsammans med arbetsgivaren komma överens om att spara fler än dessa fem dagar.

Man har enligt lag inte rätt att spara semesterdagar längre än 5 år. Det är då arbetsgivarens skyldighet att se till att du tar ut dessa dagar som ledighet senast det femte året. Arbetsgivaren kan ändå låta dig spara dina semesterdagar längre än 5 år.

Ingen rätt att ta ut dagarna i pengar

Du har ingen rätt enligt lag att ta ut dagarna i pengar, däremot kan arbetsgivaren ge dig denna möjlighet. Det enda lagstadgade undantaget då man har rätt att få ut sin semester i pengar är då man inte har kunnat lägga ut semesterdagarna under semesteråret för att man varit frånvarande, till exempel sjukskriven (26a § semesterlagen).

Sammanfattning

Det verkar alltså som att er gamla policy har gett dig bättre förmåner än vad lagen anger, men att den nya policyn ligger på den enligt lag minimistadgade nivån. I första hand bör du kolla upp om du omfattas av ett kollektivavtal som ger dig rätt att spara mer än 5 dagar eller att ta ut dem i pengar. Om det inte är så, måste du dessvärre ta ut dina sparade semesterdagar i semester.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Lovisa LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Semester och semesterersättning ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000