Rätt att ta extra betalt av snattare?

2017-10-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej jobbar på en restaurang där snatteri av läsk är en del av vår vardag. Undrar om det är lagligt att ta mer betalt av snattare när de blir påkomna (som en snatteriavgift) eller om det bara är tillåtet att ta betalt för den mängd som de snodde. Finns ingen information om att de kostar extra vid snatteri, men samtidigt framgår det klart och tydligt att läsk inte är gratis heller.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag kommer att dela upp svaret i olika delar för att göra svaret mer överskådligt och lättläst.

Snatteri
Brottet snatteri regleras i Brottsbalken (BrB) 8 kap. 2§ och är en mildare form av stöld som regleras i BrB 8 kap. 1§. för att dömas för snatteri står att finna i stöldparagrafen 8 kap. 1 § BrB. Dessa är: 1. olovligt tagande av 2. ett objekt som tillhör annan med 3. tillägnelseuppsåt och 4. som innebär skada. Alla dessa objektiva rekvisit måste vara täckta av uppsåt (det subjektiva rekvisitet).

Prissättning
Vilket pris som ska betalas beror på vad som har överenskommits vid köpetillfället – finns ingen överenskommelse gäller att skäligt pris (vad som anses normalt för den specifika varan under de rådande omständigheterna) ska betalas.

Ditt fall
Nej, det bör inte vara möjligt att utkräva extra betalt av snattare. Det skulle kunna uppfattas som privata böter (privatjustis), och det är inte tillåtet att utkräva. Man tillåter näringsidkare att ha schabloniserade, skäliga, avbeställningsavgifter men situationen kan knappast jämställas med en avbeställning. Det går däremot att kräva skadestånd, bl.a. för de extra kostnader som det aktuella snatteriet åsamkat, t.ex. att en vakt fått stanna kvar längre på jobbet i väntan på polisens ankomst eller dylikt. Kan man istället tänka sig en vitesklausul? I princip kan man tänka sig det, men det fungerar inte i praktiken. Du som näringsidkare måste visa att vitet är avtalat mellan parterna, och en informationsskylt i restaurangen är inte tillräckligt för att åstadkomma avtal. Om du som näringsidkare ändå lyckas få kunden att betala ett vite kan man tänka sig en återbetalning med stöd av principen "condictio indebiti" i kombination med 31 eller 36 §§ avtalslagen.

Hoppas att det besvarar din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här
- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Yekta Keskin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1256)
2021-08-01 Reklamation enligt konsumentköplagen
2021-07-31 Måste man betala extra transportkostnader
2021-07-31 Vem bär risken för en vara som gått sönder när den inte varit ordentligt förpackad?
2021-07-30 Fel på häst

Alla besvarade frågor (94568)