Rätt att ta del av sekretessbelagda uppgifter inom socialtjänsten

2019-05-25 i Sekretess
FRÅGA
Hejsan! Om min familj får en orosanmälan på sig gällande våra barn, av en viss handläggare på social tjänsten, visst är det sekretess? Denna handläggare får alltså inte berätta om sin anmälan och vad den gäller till utomstående? Och om detta är sekretess hur gör jag för att anmäla fena handläggaren?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.

Som du säger så gäller sekretess. All handläggning inom socialtjänsten ska som huvudregel regleras av sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Denna sekretess kan brytas ifall det står klart att den som vill få ut uppgifter redan är medveten om omständigheterna, tex du som förälder.

Ifall anmälan är riktad mot era barn så har de som en part rätt att ta del av allt, enligt 10:3 OSL. Frågan ifall en förälder har rätt till uppgifterna gör enligt bestämmelsen i 12:3 OSL. Här beaktas barnets ålder och mognad, ifall det finns ett intresse att inte låta föräldrarna ta del av uppgifterna. Bestämmelsen aktualiseras inte förrän ett barn nått en viss mognad.

Det borde räcka att ni går ner till socialtjänsten och ber om uppgifterna, ni ska har rätt till dem enligt OSL och ni ska få ta del av dem genast enligt 2:15 tryckfrihetsförordningen.

Hoppas ni fått svar på er fråga.

MVH

Patrik Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll