Rätt att ta del av polisutredning

2017-12-07 i Förundersökning
FRÅGA
Jag är skäligen misstänkt för innehav av barnpornografi och jag har varit på förhör, nu ska jag på sista förhöret tror jag. Jag ska få ta del av utredningen och få veta vad alla har sagt i förhör och sånt innan åklagare fattar beslut. Jag undrar vad som menas med det här att jag ska ta del av utredningen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten att ta del av förundersökningsmaterial, utredningen, framgår av reglerna i 23 kap. rättegångsbalken. Inledningsvis kan sägas att när förundersökningen har kommit så långt att det finns någon som är skäligen misstänkt för brottet så ska denne person enligt 23 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken underrättas om misstanken när han eller hon förhörs, detta skedde troligtvis vid det första eller något av de inledande förhören med dig. Under utredningen har den misstänkte vidare en fortsatt rätt att fortlöpande ta del av som förekommit vid förundersökningen, detta framgår av 23 kap. 18 § andra stycket rättegångsbalken. Denna rätt är dock inte absolut utan det finns begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen som säger att uppgifter inte får lämnas om det kan vara till men för utredningen.

När förundersökningsledaren (den som leder utredningen) har slutfört utredningen och innan åtal väcks så har den som är misstänkt för brottet rätt att ta del av det som förekommit vid förundersökningen. Den misstänkte har även rätt att begära att förundersökningen ska kompletteras om de anser att det finns någon brist i den, 23 kap. 18 a § första stycket. Om en sådan begäran inte bifalls kan den misstänkte meddela detta till domstol som ska pröva anmälan, 23 kap. 19 § rättegångsbalken.

Du har alltså en lagstadgad rätt att ta del av den utredningen som riktar sig mot dig. Det bör också nämnas att det är en grundläggande mänsklig rättighet för var och en som har blivit anklagad för brott att underrättas om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom. Man har också rätt att få möjlighet att förbereda sitt försvar. Detta framgår av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Av intresse är artikel 6 i EKMR som behandlar rätten till en rättvis rättegång. I artikel 6.3a framgår att man har rätt att underrättas om innebörden av och grunden för anklagelsen och i artikel 6.3b framgår att den som misstänks för brott ska få möjlighet att förbereda sitt försvar.

Att du ska få ta del av utredningen är alltså på ett övergripande plan för att tillgodose dina mänskliga rättigheter och däri införstås att du ska ha möjlighet att förstå varför du är anklagad för brott och att du ska ha möjlighet att försvara dig mot anklagelserna.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Med vänliga hälsningar

O H
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (570)
2021-11-30 Blir inloggningsuppgifter under förundersökningen offentliga?
2021-11-27 När får en förundersökning läggas ned?
2021-11-24 Får polisen tvinga dig att låsa upp din telefon?
2021-11-08 Kan jag få ersättning för beslagtaget fordon?

Alla besvarade frågor (97547)