Rätt att ta del av polisens förundersökning

Kan man be en advokat granska polisens förundersökning?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Den som är skäligen misstänkt för ett brott har rätt att ta del av vad som förekommer och förekommit vid förundersökningen. Denna rätt är dock inte ovillkorlig. Om det finns en risk att förundersökningen skadas kan den misstänkte nekas denna rätt. Till exempel kan det handla om uppgifter kring bevisning som, om den misstänkte får för stor information, kan medföra att denne anpassar sin version av händelseförloppet vilket i sin tur riskerar att skada förundersökningen. Utgångspunkten är dock att den som är skäligen misstänkt har rätt att ta del av ett fullständigt förundersökningsmaterial.

Denna rätt förutsätter att man är skäligen misstänkt, men både den misstänkte och dennes försvarare har rätt att ta del av vad som förekommit vid förundersökningen. Slutligen kan därför sägas att en advokat som företräder en person som är skäligen misstänkt för ett brott har rätt att granska polisens förundersökning. 


Vänligen, 


Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”