Rätt att ta del av pationtjournal hos privat rådgivare

FRÅGA
Jag undrar om patienter inom den privat hälso- och sjukvården har rätt att få ta del av sin patientjournal?
SVAR

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har som huvudregel rätt att ta del av din egen patientjournal, oavsett om du har en privat eller offentlig vårdgivare. (8 kap. 2 § patientdatalag). Från detta finns i praktiken två undantag.

Det första är hälsotillståndsuppgifter där någon har tystnadsplikt och det dessutom är synnerlig vikt att uppgiften inte ges ut till dig. Det skulle kunna vara uppgifter som försämrat en eventuell psykisk sjukdom eller likande. (6 kap. 12 § patientsäkerhetslag)

Det andra undantaget är då det finns risk att anta att den som lämnat uppgiften eller någon till denne närstående utsätts för våld eller allvarligt men om uppgiften skulle ges ut. Det vill säga att du skulle vilja komma åt en eventuell anmälare. (6 kap. 13 § patientsäkerhetslag)

Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.

Med vänlig hälsning

Lucas Gardebrand
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?