Rätt att ta del av bygglovsansökan

FRÅGA
Kan jag genom offentlighetsprincipen ta del ett bygglov och underlaget som sökande har bifogat i sin ansökan.Detta utifrån att bygglov godkänts, trots stort intrång i gemensamhets anläggning (väg)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En ansökan om bygglov kan du ta del av, förutsatt att ansökan har blivit en allmän handling. Vad som utgör en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningens (TF) andra kapitel. Enligt 2 kapitlet 3 § TF så är en handling (bland annat) en framställning i skrift, såsom en bygglovsansökan. Handlingen är sedan att anses som allmän om den enligt 2 kapitlet 6 och 7 §§ TF är inkommen eller upprättad hos myndigheten. En bygglovsansökan är alltså en handling som är inkommen till myndigheten. För att den ska bli allmän krävs också att den har expedierats eller att ärendet som handlingen hänför sig till har slutbehandlats. Detta innebär alltså att för att du ska kunna ta del av bygglovsansökan så ska bygglovsansökan utgöra en allmän handling enligt bestämmelserna som jag har tagit upp.

Bygglovsansökan ska ha inkommit till myndigheten och den ska ha expedierats eller slutbehandlats. Därefter har du enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av bygglovsansökan. Dock kan det i vissa fall föreligga sekretess som begränsar rätten att få ta del av allmänna handlingar. Sådan sekretess brukar dock inte vanligtvis föreligga i ärenden som handlar om bygglov.

Du kan även ha rätt att överklaga en eventuell bygglovsansökan. Detta förutsatt att bygglovsansökan gått dig emot, alltså att du är direkt berörd av beslutet. När det gäller just bygglov så är det lite olika vilka som faktiskt har rätt att överklaga beslutet och det får avgöras från fall till fall.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (123)
2020-10-17 Har systembolaget en skyldighet att lämna ut handlingar?
2020-09-28 Rätt att få ta del av allmänna handlingar
2020-09-02 Följer myndigheter offentlighetsprincipen?
2020-08-26 Får man utpeka en grupp människor som hypokondriker i media?

Alla besvarade frågor (85243)