FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt11/09/2018

Rätt att ta bort del av grannes häck som växer över tomtgränsen?

Jag har en granne som har en häck som växer på min tomt, ska jag säga till grannen att ta bort den, om han inte gör det får jag ta bort den och även kräva grannen på arbetskostnad för arbetet.och vad betyder dett sträck på en tomt karta. " "

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Regler som rör ditt problem återfinns i 3 kap jordabalken (JB) som rör rättsförhållanden mellan grannar. I 3:2 JB föreskrivs att om häcken tränger in på din fastighet från grannens och det medför olägenhet för dig får du ta bort den del av häcken som växer in på din tomt. Eftersom du vänder dig till oss på Lawline utgår jag från att häcken medför olägenhet för dig.

Innan du tar bort häcken måste du dock ge grannen tillfälle att själv ta bort häcken ifall åtgärden kan befaras medföra skada för grannen. Att ta bort häcken torde kunna leda till skada för grannen vilket betyder att hen måste få chans att åtgärda problemet först. Om grannen inte tar bort häcken efter att du bett hen får du alltså själv ta bort den del av häcken som tränger in på din fastighet.

Gällande tecknen på kartan förstår jag inte riktigt vad du menar. Du får gärna förtydliga i kommentarerna här nedan så ska jag försöka hjälpa dig.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare