Rätt att renovera hyresrätt

2020-06-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej där ! !Jag har en fråga, jag har hyrt ett rum och vill renovera det. Gör det lämpligt för mitt yrke. Frågan är vilka rättigheter jag har som hyresgäst utan att be om fastigheter. Om du renoverar utan att känna till fastigheterna kommer du att bli böter?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Rätten att renovera ditt rum varierar beroende på vilken typ av "lägenhet" som rummet utgör. Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i 12 kap. Jordabalken (s.k. hyreslagen). Med lägenhet avses hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning (12 kap. 1 § första stycket JB).

Bostadslägenhet

Om du har hyrt en bostadslägenhet så regleras din rätt att renovera lägenheten i hyreslagen. Med bostadslägenhet menas lägenhet som upplåtit för att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad (12 kap. 1 § tredje stycket JB). Du som hyresgäst får på egen bekostnad utföra målning, tapetsering och liknande åtgärder (12 kap. 24a § första stycket JB) Exempel på liknande åtgärder är "montering av persienner, kakelsättning i kök och våtutrymmen, utbyte av golvlister, inläggning av heltäckande mattor på linoleumgolv, utbyte av innerdörrar eller vred till sådana och uppsättning av träpanel i hallar eller rum" (prop. 1974:150 s. 457 och s. 489). Större renoveringsåtgärder kräver hyresvärdens samtycke, då måste du ta kontakt med hyresvärden.

Lokal

Om du istället har hyrt en lokal, vilket jag tänker är fallet eftersom du nämner att du vill göra rummet som du hyrt lämpligt för ditt yrke vilket jag tolkade som att lägenheten är upplåten i större omfattning till att avse bostad, så finns ingen reglerad rätt att renovera lokalen i lagen såsom vid hyra av en bostadslägenhet. Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet (12 kap. 1 § tredje stycket JB). Rätt till renoveringen av lokalen kan möjligen finnas reglerad i hyresavtalet. Jag skulle därmed råda dig att titta på det först och se vad ni har avtalat om gällande möjligheten för dig som hyresgäst att renovera.

Hoppas att mitt svar var till någon hjälp för dig! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1489)
2021-01-23 Solidariskt betalningsansvar när fler står på hyreskontraktet
2021-01-23 Säga upp tidsbestämt hyresavtal i förtid
2021-01-20 Folkbokföring vid innehav av bostadsrätt och hyresrätt
2021-01-20 Är 12 månaders uppsägningstid för en garageplats tillåtet?

Alla besvarade frågor (88358)