Rätt att reklamera felaktig vara och häva ett köp?

2017-03-20 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Förra året startade jag ett företag inom media där jag mestadels filmar och producerar musikvideos. Köpte därför en kamera förra året i september. Enligt försäljarens specifikationer skall kameran ha "ca 90 min" batteritid, men den håller knappt 20-30. Detta är ett stort problem. Kollat runt på nätet och sett att andra personer har samma problem. Kameran håller alltså inte vad den lovar ut. Är inget produktionsfel i sig men man kan väl kalla det falsk reklam? Jag skickade ett mail till företaget för att jag vill reklamera kameran och häva köpet, då reparation inte kommer avhjälpa felet. De svarade att jag inte har någon reklamationsrätt då jag tagit in kameran i mitt företag. Stämmer detta? Läst att jag enligt köplagen 32 § ska ha rätt att reklamera inom 2 år. Då jag bara haft kameran i 8 månader borde jag väl ha rätt att reklamera varan även om jag tagit in den i mitt företag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av situationen att döma uppfattar jag det som att du köpte kameran för ändamål som faller inom din näringsverksamhet. Därmed är Köplagen (KöpL) tillämplig på ditt och säljarens köpeavtal. Frågan i din situation är dels om varan du har fått är felaktig, och dels om du i så fall har rätt att häva köpet.

Felaktig vara

En vara är felaktig bland annat om varan inte överensstämmer med uppgifter som säljaren före köpet har lämnat om varans egenskaper, förutsatt att dessa uppgifter kan antas ha inverkat på köpet (18 § st. 1 KöpL). Min bedömning är att uppgifter om kamerans batteritid är sådana som av naturliga skäl kan antas ha inverkat på ditt köp. Således anser jag att varan i ert köpeavtal kan anses felaktig.

Rätt att häva köpet? Reklamationsfrist?

Vid fel i vara har en köpare rätt att häva sitt köp (30 § KöpL). Dock begränsas rätten att göra felet gällande av en reklamationsfrist. Detta innebär att köparen måste meddela säljaren om felet inom en viss tidsperiod. För att grunda hävningen på att varan är felaktig, bör du har reklamerat felet inom skälig tid efter det att du som köpare märkte eller borde ha märkt felet (32 § st. 1 KöpL). Reklamationsfristen är max 2 år (32 § st. 2 KöpL), men den kan vara kortare beroende på vad som anses vara skälig tid i varje enskild situation.

I din situation

Antagligen bör det anses att du borde ha märkt ganska tidigt att varans batteritid inte uppgick till 90 minuter som utlovat, med tanke på att du använder kameran flitigt i din näringsverksamhet. Det finns anledning att förvänta snabbare reklamation vid köp mellan näringsidkare, och särskilt när köparens näringsverksamhet kretsar den varutypen som köpeavtalet gäller (såsom fallet är i din situation), än vid köp mellan privatpersoner.

Sammantaget skulle jag i ditt fall bedöma det som att "skälig tid" efter det att du borde ha märkt felet är kortare tid än 8 månader. Därför tror jag att du får antas ha förlorat rätten att göra felet gällande, vilket gör att du förmodligen saknar rätt att häva köpet på grund av att varans batteritid inte överensstämmer med den utlovade. Dock vill jag påpeka att detta endast är min personliga bedömning av situationen och att det inte är säkert att så är fallet.

Jag hoppas att mitt svar hjälpte till att klargöra situationen!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1413)
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?
2021-09-07 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?
2021-09-06 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig bil på blocket?

Alla besvarade frågor (95763)