FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt28/06/2022

Rätt att parkera mitt fordon på en annan bostadsrättsförenings parkeringsplats?

Hej! Vid min bostadsrätt så finns det ingen mc-parkering, däremot finns det en vid granngården som är en annan bostadsrättsförening. Det står inget om att den är särskilt avsedd för boende, utan endast en mc-parkeringsskylt. Får jag parkera här eller har de rätt att kräva att jag ställer den någon annan stans?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du har rätt att ställa din motorcykel på en parkeringsplats tillhörande en bostadsrättsförening i vilken du inte är medlem i. Är det så att jag tolkat din ställda fråga fel får jag be dig att ställa en fråga på nytt där du med fördel kan ytterligare klargöra den uppkomna situationen. 

En markägare får ta ut en avgift om ett fordon parkerar på dennes privata mark i strid mot en skylt på vilken det framgår tydligt vad som gäller (1 och 3 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Blir den som parkerar sitt fordon inte tydligt upplyst om vilka villkor som gäller för att kunna parkera så kan inte ett agerande i strid mot dessa följaktligen läggas fordonets ägare till last. 

I ditt fall innebär det alltså att om det är så att det inte tydligt framgår att det är endast boende som får parkera sina fordon på ifrågavarande parkeringsplatser så kan jag inte se varför du inte skulle ha rätt att parkera ditt fordon där. Notera dock att om det i början av parkeringsområdet står att det endast är boende eller besökare som får parkera så borde det räcka för att skyltningen ska kunna åberopas av markägaren och därigenom läggas dig till last. Finns det däremot inte någon dylik skylt och det inte heller genom annan skyltning tydligt framgår att det endast är t.ex. boende som får parkera så har du rätt att göra det. 

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hemen YazdanfarRådgivare