Rätt att överta hittegods

2015-07-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
En person hittar en övergiven väl fungerande kanot i en sjö. Direkt tas kontakt med polis. Upphittaren, tar själv hand om kanoten då polisen inte gör sig besväret att åka ut och hämta kanoten. Upphittaren, gör egen resursch hos grannar. Sätter upp lappar i affären.. vem äger en herrelös kanot. När ...hur många månader, kan man säga nu säga att den som hittat kanoten kan ta över den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Du beskriver att en person har hittat övergiven kanot i en sjö. Det är i detta fallet inte uteslutet att kanoten har en ägare, även om du beskriver kanoten som övergiven, och att ägaren tappat bort eller glömt kvar kanoten vid sjön. Det är enbart objekt som saknar ägare som en upphittare har rätt att tillägan sig, i annat fall utgör objektet hittegods och då skall lagen (1938:121) om hittegods användas. Enligt 1 § Hittegodslagen är den som tar hand om ett hittegods skyldig att anmäla sitt fynd hos polisen om ägaren inte är känd. Skulle ägaren vara känd skall upphittaren kontakta denne direkt.

Jag utgår ifrån att ägaren till kanoten inte är känd då upphittaren har gjort research hos grannar och satt upp lappar. Om ägaren inte är känd skall en anmälan hos polisen göras om upphittaren tar hand med kanoten. Denna anmälan skall göras utan dröjsmål, där en vecka brukar anses som rimligt.

Har man inte hittat ägaren till kanoten efter tre månader efter det att en anmälan gjordes hos polisen eller om ägaren, om denne är känd, inte har hört av sig inom en månad till polisen efter att denne blev informerad om fyndet så tillfaller kanoten upphittaren, vilket framgår av 4 § Hittegodslagen.

Vad upphittaren i detta fallet först bör göra är att försäkra sig om att en riktig anmälan hos polisen är gjord. Har en korrekt polisanmälan gjorts så är mitt råd att upphittaren väntar tre månader och efter det kontaktar polisen för att se om de hittat ägaren till kanoten. Skulle inte ägaren ha hittats eller om ägaren hittats men inte hämtat kanoten inom en månad efter det att denne blev informerad så tillfaller kanoten upphittaren.

Det kan även vara bra att veta att om ägaren till kanoten skulle bli känd skall han ersätta upphittarens kostnader och även betala en skälig hittelön, 3 § Hittegodslagen.

Vänliga hälsningar

Kristina Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll