FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal30/10/2015

Rätt att måla om hyreslägenhet även utan hyresvärds samtycke

Jag och min pojkvän har fått ett förstahandskontrakt, men det är en studentlägenhet. Det står tills vidare på kontraktet men avtalet har en extra bilaga där det står att vi måste studera för att få bo där och ska lämna in studieintyg varje år.

I hyresvärdens (den största i Göteborg...) vanliga lägenheter är det tillåtet att måla i lägenheterna. Vi utgick ifrån det när vi tackade ja till lägenheten men på den extra bilagan står det även att man inte får måla väggarna i studentlägenheterna. Lägenheten vi ska flytta in i har en mörkbrun och en mörkröd fondvägg, vilket vi inte anser är standardfärger och vill måla vitt. Vi blev rådda att prata med husvärden som vägrade diskutera saken och sa nej, oavsett vilka förslag vi lade fram (som att återställa fondväggarna när vi flyttar ut).

I hyreslagen 12 kap står såhär:

24 a § Bostadshyresgäster har rätt att på egen bekostnad i lägenheten utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder. Minskar därigenom lägenhetens bruksvärde, har hyresvärden rätt till ersättning för skadan.

Tänker också på att det står att "reglerna i detta kapitel är tvingande till hyresgästens fördel och parterna kan inte avtala om mindre förmånliga regler än vad som följer av lagen, om inte annat uttryckligen anges"

Gäller detta vår lägenhet? Finns det särskilda regler för studentlägenheter? Eller har vi ingen rätt att måla?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Som du mycket riktigt angett står det i 12 kap 24 a § i Jordabalken "Bostadshyresgäster har rätt att på egen bekostnad i lägenheten utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder. Minskar därigenom lägenhetens bruksvärde, har hyresvärden rätt till ersättning för skadan."

I andra stycket anges då denna rätt får avtalas bort, men något av förhållandena som tas upp där är inte aktuella i ditt fall.

I 12:1 JB st 5 anges följande; "Förbehåll som strider mot en bestämmelse i detta kapitel är utan verkan mot hyresgästen eller den som har rätt att träda i hans eller hennes ställe, om inte annat anges."

Hyreslagens karaktär av skyddslag tar sig bl.a. uttryck i att flertalet av lagens regler är tvingande dvs. inte får sättas ur spel till nackdel för hyresgästen genom bestämmelser i hyresavtal. En lagbestämmelse är dispositiv endast när detta uttryckligen anges, i 12:24a finns möjligheter att avtala bort rätten att måla om, men som sagt, ingen sådan omständighet föreligger i detta fall.

Detta innebär att hyresvärdens förbehåll är utan verkan och du som hyresgäst har således lagligt stöd för att måla om i lägenheten.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?