Rätt att kräva ut ljudinspelning från telefonförsäljare?

FRÅGA
Har jag rätt att ta del av inspelade telefonsamtal?Bakgrunden är att en telefonsäljare spelat in samtal mellan denne och mig. Jag fick i efterhand veta att inspelning skett. Nu har jag bett att få ta del av ljudfilerna. Är detta något jag kan kräva?Finns det några krav på det aktuella företaget att arkivera inspelade samtal?Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Rätt att kräva ut ljudinspelningen?
Det korta svaret är helt enkelt att du inte har rätt att få ut den inspelningen. Privata företag har ingen upplysningsplikt mot kunder. En offentlighetsprincip finns mot myndigheter. Mot privata företag finns det inte ett liknande behov av skydd och därför finns inget krav på att bolaget ska lämna ut ljudfiler till dig.

Måste företaget arkivera ljudinspelningar?
Det finns inte några som helst krav på att företaget skall arkivera inspelningen. Anledningen till att de gör det är dock för att det är deras bevis för att ett avtal föreligger om företaget och kunden senare börjar bråka om avtalet.

Det finns inte några juridiska problem för bolaget att spela in samtalet, det är fritt fram att spela in samtal man själv deltar i. Eventuellt kan problem uppkomma genom personuppgiftslagen o.s.v. men det är rent spekulativt och lite långsökt här eftersom inspelningen berör personuppgifter. Så länge företaget bara har de personuppgifter de behöver för avtalet så är det inte något problem.

Har du aldrig slutit avtal med företaget?
Om anledningen till att du försöker få ut ljudinspelningen är att du inte anser att ett avtal inte föreligger så kan du välja att helt enkelt inte betala det som företaget kräver.
Det är då kronofogde eller domstol som kommer behöva ta ställning till om inspelningen är giltig eller inte. (Om det handlar om ett bolag som du aldrig pratat med så kommer de antagligen inte ta det så långt eftersom de då inte har några bevis alls och därför bara ådrar sig kostnader genom att blanda in kronofogde eller domstol).

I det långa loppet så medför det inga problem att de har inspelningen egentligen, eller att de inte delar med sig av den till dig.
För att kunna kräva dig på pengar med hjälp av domstol eller kronofogde så behöver de till slut dela med sig av ljudinspelningen ändå. Men det är enbart för att bevisa att avtalet finns. Annars har de helt enkelt inget bevis alls. Har de ingen ljudfil kan de därför inte kräva dig för då kommer kronofogde eller domstol konstatera att någon fordran inte finns emot dig. Du kan därför välja att inte betala.
Det är företaget som ska bevisa att ni har ett avtal för att få betalt. Du behöver inte bevisa någonting.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?