Rätt att kräva tillbaka gåvor?

2020-04-25 i Gåva
FRÅGA
Vi har fått små gåvor av min svägerska inget som är mycket värt samt en tusenlapp. Vad gäller i det fallet, nu kräver de tillbaka allt de givit oss
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag tillämpa de regler som finns i gåvolagen (GåvoL).

Vad krävs för att något ska vara en gåva?

För att en gåva ska föreligga i juridisk mening krävs det till att börja med att det har skett en förmögenhetsöverföring. Överföringen av pengarna ska även vara frivillig, vilket innebär att överföringen inte får ha skett på grund av tvång eller utpressning eller liknande. Till sist ska det även föreligga gåvoavsikt hos gåvogivaren, dvs att det inte är ett lån exempelvis.

Har gåvogivaren rätt att ta tillbaka gåvan?

En gåva fullbordas när den kommer i gåvotagarens besittning, enligt 2 § GåvoL. Det innebär i ert fall att gåvan blev fullbordad när ni fick sakerna och tusenlappen.

Kriterierna på fullbordad gåva verkar i ert fall vara uppfyllda och när en gåva är fullbordad har gåvogivaren normalt ingen rätt att ta tillbaka gåvan. Man kan ha rätt att ta tillbaka en gåva men det förutsätter att det har avtalats om en sådan rätt innan gåvan fullbordades.

Jag utgår ifrån att ni inte har avtalat om annat då det inte framgår i din fråga, och därför har din svägerska ingen rätt att ta tillbaka gåvorna.

Såvida din svägerska överlämnat sakerna och tusenlappen frivilligt så har äganderätten övergått till er över, vilket innebär att givaren inte kan ta tillbaka något. Däremot kan din svägerska hävda att det aldrig var gåvor utan ett lån och att du därför är återbetalningsskyldig. En muntlig överenskommelse om ett lån är lika giltig som en skriftlig sådan. Skulle din svägerska försöka hävda att det rört sig om ett lån och i slutändan stämma dig så är det din svägerska som har en skyldighet att bevisa att det faktiskt rörde sig om ett lån och inte en gåva. Muntliga avtal är av förklarliga skäl mycket svårare att bevisa än skriftliga sådana.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (691)
2021-02-09 Är presenten som min far fick att klassas som gåva?
2021-02-05 Ogiltigförklara gåvobrev
2021-02-04 Kan jag skriva gåvobrev själv?
2021-02-04 Vad gäller för gåvobrev och förskott på arv?

Alla besvarade frågor (89536)