Rätt att kräva skadestånd vid dröjsmål

2016-02-29 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Låt oss säga att en vara mitt företag har beställt inte levereras i tid. Jag som produktionschef kommer överens med säljaren om att vi ska få ett prisavdrag på grund av dröjsmålet och sluter avtal om detta. Kan mitt företag dagen efter detta avtal slutits, även kräva ersättning för skada som detta dröjsmål gett oss?Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör köp och jag utgår utifrån din fråga att både du och säljaren är näringsidkare. Ditt köp berör dessutom en vara, dvs. en lös egendom och sammantaget är köplagen tillämplig lag, se lagens 1 §.

Observera att köplagen är dispositiv. Med detta menas att det i den mån du som köpare har AVTALAT med säljaren om något förhållande som annars regleras i köplagen kommer köplagen inte att gälla, med avseende på det som avtalats. Detta följer av 3 § köplagen.

Du har angett att du skulle vilja få skadestånd för det dröjsmål som säljaren varit skyldig för och som påverkat dig som köpare. Bestämmelsen ovan (3 § köplagen) skulle innebära att om du och säljaren har i köpeavtalet avtalat särskilt om skadestånd, ifall något skulle gå fel med varan eller med leveransen, är det avtalet som har företräde framför köplagen.

Mitt råd till dig är därför att se efter i avtalet om du och säljaren redan har, i avtalet, fört någon ”bestämmelse” om skadestånd. Finns en sådan skadeståndsbestämmelse är det den som gäller.

I den mån du och säljaren inte har avtalat något om skadestånd är det 22 § köplagen du ska titta på som anger att köpare har rätt att kräva skadestånd på säljare om en vara inte har avlämnats eller avlämnas för sent. 27 § köplagen anger vidare rekvisiten för skadestånd. Den paragrafen anger att en köpare har rätt till ersättning för den skada köparen lider genom säljarens dröjsmål. Köparen har bevisbördan att visa att skada uppkommit pga. dröjsmålet.

Observera dock att om säljaren påvisar att dröjsmålet inte berodde på säljaren, dvs. ett förhållande utanför säljarens kontroll, säljaren inte kunde förvänta sig att något dröjsmål skulle hända och att säljaren inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit dröjsmålets konsekvenser, kommer något skadestånd inte att utgå. Detta följer av 27 § köplagen. Säljaren har bevisbördan här. För skadeståndets omfattning hänvisas du till 67 § köplagen.

Det förhållandet att du och säljaren avtalat om prisavdrag för köpet pga. dröjsmålet kommer inte att göra något för ditt anspråk på skadestånd. Detta gäller dock endast om du och säljaren i det nya avtalet om prisavdrag inte har avtalat något särskilt om skadeståndet. Återigen hänvisas du här till 3 § köplagen.

Hoppas detta har gett ett svar på din fråga! Vid oklarheter eller följdfrågor är du välkommen att höra av dig igen!

Hasan Erdogan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1244)
2020-10-29 Jag har inte fått vad jag betalt och köpt, vad kan jag göra?
2020-10-29 är jag bunden av SMS att gå med på att bekosta fel på såld vara?
2020-10-29 Vad krävs för att åberopa fel i bostadsrätt?
2020-10-24 Fel i vara och hävning

Alla besvarade frågor (85594)