Rätt att kräva inkomstuppgift av arbetsgivare?

2018-11-20 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Kan jag kräva en skriftlig inkomstuppgift av min arbetsgivare? (Åtminstone inför deklaration)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ett rättsligt reglerat krav på att arbetsgivare ska lämna kontrolluppgift (information om utbetalningar samt skatteavdrag) till skatteverket, se Skatteförfarandelagen 15 kap. 4 §. Enligt skatteverkets rättsliga vägledning är den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt ovan skyldig att lämna samma information till den person som kontrolluppgiften gäller, i det här fallet dig. Vidare är det viktigt att detta görs vid varje löneutbetalning så att man som anställd kan kontrollera att det skatteavdrag arbetsgivaren gjort är korrekt. Även en årlig sammanställning ska lämnas som ligger till grund för den senare deklarationen.

Om ens arbetsgivare slarvar med att lämna ut kontrolluppgifter till sina arbetstagare så är det till skatteverket man ska vända sig.

Utöver arbetsgivarens skyldighet att lämna kontrolluppgifter enligt ovan är hen dessutom skyldig att skriftligen ge information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet/anställningsförhållande. Detta ska ske senast en månad efter det att man som arbetstagare påbörjat sitt arbete, se Lag om anställningsskydd 6c §. Uppgifter om lön/inkomst är definitivt en sådan uppgift.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (531)
2020-07-31 Försäljning av lägenhet i utlandet
2020-06-25 Tidsfrist för omprövning av beskattningsbeslut samt efterbeskattning
2020-06-13 Ska en överföring till utlandet beskattas?
2020-05-08 Var tips om svartarbete kan lämnas

Alla besvarade frågor (82558)