Rätt att kränka då man lider av psykisk funktionsnedsättning

2017-08-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Min bror påstår att han har rätt att kränka en annan människa, han har krånkt mej och mina systrar i flera år.Har sagt åt han han inte får göra det. Men han säger att han inte bryter mot nån lag, och att han inte kan bli dömd för något, på grund att han har ADHD, och inte kan bli dömd för några brott. Vad är det som gör att han kan tro det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det bryter mot både svensk grundlag samt diskrimineringslagen att vålla någon skada genom kränkning. I fall där man utsatts för kränkning kan man enligt skadeståndslagen kräva ut ersättning i form av skadestånd. Det finns i denna lag ett undantag för personer med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar. Undantaget menar inte på att personen med nedsättning frångår lagen utan istället att hänsyn tas till personens sinnesstämning osv vid bedömning av skadestånd. Jag antar att det är denna lag din bror syftar på, men han har alltså inte rätt att bryta mot lagen på grund av sin ADHD. Se 2 kap 3 och 5 §§ skadeståndslagen.

Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (660)
2021-07-31 Vilket ansvar har badhus för personskador?
2021-07-31 Anlita advokat och hemförsäkring
2021-07-31 Skada på parkerad bil under arbetstid: vems ansvar?
2021-07-26 Övervakningsgarant för fallfärdigt hus

Alla besvarade frågor (94564)