Rätt att köra på enskild väg utan servitut?

2019-03-18 i Servitut
FRÅGA
Hej ! Jo det är så att min far har en lantbruksfastighet och det går en väg till den på ca: 800 m ifrån en samfälld väg. Men vägen på 800 m sköter han och hans bror som bor på en fastighet strax bakom gården.( Hela vägen är på farsans ägor. )Men en grann skogsfastighetsägare har en uppfart till sin skogsväg uppe i gården till farsan.Denne har ej varit med å bekosta vägen eller underhållit denna.Nu har han planer att göra skogsavverkning och köra upp i skogen med skogsmaskiner och även Timmerlastbilar.Det finns ej servitut eller nått annat avtal tecknat för nyttjande rätt av vägen för grannfastigheten/ägaren.- Jag undrar vilken rätt han har för att köra på vägen, i så fall vilka bestämmelser/lagar är de.- Det hade varit helt okey om han frågat oss och inte bara köra på som det vore en självklarhet att köra med dessa tunga fordon på vägen som dom inte bekostat en krona på.Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om det saknas ett servitut kan grannen inte hävda någon rätt att köra på vägen ifråga, utan det är din pappa som bestämmer hur vägen får användas. Om grannen vill köra sina transporter på vägen behöver han alltså din pappas godkännande, och om din pappa kan tänka sig att gå med på det så vore det lämpligt om de träffade en överenskommelse som reglerade på vilka villkor användandet ska ske, exempelvis om grannen ska betala ersättning för att få använda vägen.

Skulle det röra sig om ett mer stadigvarande behov för grannens del att använda vägen, till exempel om han inte har någon annan uppfart till sin fastighet, kan det istället bli aktuellt att upprätta ett servitut i enlighet med 14 kap jordabalken. I servitutet kan man reglera vilka rättigheter och skyldigheter grannen ska ha.

Om varken en tillfällig överenskommelse träffas eller något servitut enligt jordabalken upprättas kan grannen vända sig till Lantmäteriet för att begära att de upprättar ett så kallat officialservitut. Detta görs dock enligt 7 kap 1 § fastighetsbildningslagen bara om det är av väsentlig betydelse för att grannen ska kunna använda sin fastighet på ett ändamålsenligt sätt, och lär inte beviljas för tillfälliga ändamål.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Emilia Garpebring
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (228)
2019-10-10 Underhållsansvar för servitut
2019-09-30 Ledningsrätt tomt - ta bort elledning?
2019-09-19 Servitut eller nyttjanderätt
2019-09-07 Ett tecknande av servitut gäller även för kommande fastighetsägare

Alla besvarade frågor (73804)