Rätt att klippa bort grannes grenar vid skymd sikt

2015-09-14 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
HejHar en grannes häck vars grenar växer in på våran garageuppfart och skymmer sikten vid utfart mot gatan. Får han ha det?Med vänlig hälsning, Håkan
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Detta rör rättsförhållanden mellan grannar och faller därför in i 3 kap jordabalkens tillämpningsområde. Huvudregeln i 3 kap 1 § är en generell förpliktelse som stipulerar att var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen. Detta innebär att grannar skall visa hänsyn till varandra samt den gemensamma omgivningen. Den som vidtar åtgärd på sin eller annans tomt måste se till att den inte orsakar besvär för sin omgivning.

I ditt fall rör det sig om grannens grenar som träder in på din fastighet vilket faller in under tillämpningsområdet för 3 kap 2 § JB som stadgar följande:

Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.

Först och främst bör du alltså be din granne klippa bort grenarna från din uppfart, vilket i synnerhet gäller om klippandet av grenarna kan medföra skada av betydelse för grannen. I annat fall har du lagstadgad rätt att själv klippa bort grenarna eftersom de medför olägenhet för dig i form av skymd sikt när du skall köra ut med bilen.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1988)
2020-10-20 Uppsägningstid för borgensmannaskap gällande hyresavtal
2020-10-11 Går det att ge bort en fastighet med kravet att om inte gåvomottagaren kan underhålla den eller går bort ska lämna tillbaka den?
2020-10-11 Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?
2020-10-11 Besvarar Lawline skolfrågor?

Alla besvarade frågor (85295)