Rätt att ingripa vid brottsligt angrepp

FRÅGA
Vilka rättigheter, och skyldigheter, har jag att ingripa mot en förövare som är i färd att åsamka skada på min egendom, t.ex. min bil?Får jag be en person som närmar sig min bil t.ex. nattetid att avlägsna sig?Om personen vägrar och hotar att förstöra bilen, eller visar eller måttar slag med ett tillhygge mot bilen, får jag då ingripa på något sätt?Om jag därefter brottar ner förövaren, får jag använda hjälpmedel att hålla fast denne (t.ex. rep eller tejp) tills dess polisen infinner sig, eller måste fasthållandet ske handgripligen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Det finns två huvudsakliga grunder för att en privatperson ska ha rätt att ingripa på det sätt du beskriver. Dessa är envarsgripande i 24 kap 7 § Rättegångsbalken (här) och nödvärnsrätt i 24 kap 1 § Brottsbalken (här.) Under vissa omständigheter kan man även ha en skyldighet att anmäla brott enligt 23 kap 6 § Brottsbalken (här.) Detta gäller dock främst grövre brott och man har ingen skyldighet att anmäla om detta skulle innebära en risk för sig själv eller sina närmaste.

Envarsgripande innebär att vem som helst har rätt att ingripa mot den som håller på att begå ett brott som kan ge fängelse. Att förstöra en bil klassas som skadegörelse, vilket är ett brott som kan ge fängelse enligt 12 kap 1 § Brottsbalken (här.) Detta innebär att envarsgripande är tillåtet och man får även gripa den som försöker fly från platsen. Personen ska sedan så fort som möjligt överlämnas till polisen. Jag kan inte se att det skulle finnas något specifikt hinder mot att använda hjälpmedel för att hålla kvar en person, förutsatt att detta sker på ett rimligt sätt och att personen inte hamnar i en mer utsatt sits än vad som är nödvändigt för att hen ska stanna på platsen.

Nödvärnsrätten innebär att en person har rätt att ingripa vid bland annat "ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom." Ett sådant angrepp skulle kunna vara skadegörelse av en bil. För att det ska röra sig om nödvärn krävs vidare att du inte agerar på ett sätt som är "uppenbarligen oförsvarligt." Det som menas med detta är att man endast får göra det som krävs för att avvärja angreppet. Skulle man till exempel använda våld på ett sätt som inte är nödvändigt riskerar man att själv åtalas för brott.

Det finns dock ingen rätt att använda sig av nödvärnsrätt "i förväg." Man får alltså inte ingripa mot någon som man tror är på väg att göra något brottsligt. Om du hamnar i en situation där angreppet ännu inte är påbörjat skulle jag råda dig till att antingen försöka prata med personen eller kontakta polisen för att se om det är möjligt att lösa situationen på det sättet.

Jag hoppas att detta gav svar på dina frågor och du är varmt välkommen att höra av dig igen om det är något mer du undrar!

Vänligen,

Emmy Rosendahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (132)
2019-05-25 Vad innebär 24 kap. 2 § brottsbalken?
2019-05-22 Nödvärn, nödvärnshjälp och putativ nödvärn
2019-05-22 Finns det någon lag om civilkurage?
2019-05-22 "Revanschmisshandel" - nödvärn eller bara misshandel?

Alla besvarade frågor (71218)