Rätt att häva tjänst med IT-företag pga felaktig hemsida?

2017-10-20 i Köplagen
FRÅGA
Har en hemsida via ett företag med teknisk support. Det senaste halvåret har kunderna inte kunnat göra några köp på vår sida. Kontaktade it-företaget som vi är kunder hos alltså de som gjort vår hemsida, de sa att nu är problemet löst, det var nog bara tillfälligt. Fungerar ändå inte. Vi vill ha tillbaka pengarna för det halvår vi betalt för en sida som inte fungerat, ingen kund har kunnat göra något köp på vår sida. Istället hänvisar it-företaget till att vi ska gå över till deras nya program när det gäller hemsida. Den vi har i nuläget är vara 6 månader gammal och i somras sa de till oss att gå över till ytterligare en ny version. Vi tittade på denna version då vi ville att det skulle fungera men det visade sig att denna var inte helt genomtänkt och de hade inga lösningar på de problem vi upptäckte varpå vi avvaktat och står kvar med vår icke fungerande hemsida. Hur ser lagen på detta? Vi är en butik som säljer kläder och skor och är väl insatta i hur reklamationsavdelningen ser ut på varor men en hemsida som inte fungerar, hur är reklamationslagen där?Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Det kan finnas grunder för dig att få tillbaka pengarna här och du behöver inte uppgradera din version av hemsidan.

Tillämplig lag

För köp mellan företag gäller köplagen. Även tjänster mellan företag täcks analogt av köplagen, dvs att man kan tillämpa den i brist på annan direkt tillämplig lag. I ditt fall rör det sig om ett slags mellan ting mellan en tjänst och en vara. Det är inte en lös sak, såsom anges i konsumentköplagen, inte heller en tjänst på lös sak såsom anges i konsumenttjänstlagen. Jag utgår därför ifrån köplagen, som är tillämplig i båda fallen.

Fel på varan

Varan (hemsidan) ska stämma överens såväl med vad ni avtalat som vad du rimligen borde kunna förvänta dig angående varan (17 §). Om den inte gör det är den felaktig i köprättslig bemärkelse. Man borde rimligen kunde förvänta sig när man köper en designad hemsida att den klarar av det som man beställer. I ditt fall innefattar detta att ta emot köp. Såvida du inte haft anledning att förvänta dig något annat så lär det vara ett klart fel att hemsidan inte klarat denna uppgift på ett korrekt sett.

Reklamation

För att ha rätt att häva krävs det att du reklamerar felet inom rimlig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet (39 § andra stycket). Jag tolkar det som att hemsidan varit i bruk i 6 månader innan du meddelat säljaren om felet. Detta skulle kunna tolkas som att du borde upptäckt felet och reklamerat tidigare. Det är ofta en argumentationsfråga då detta kommer upp i tvister. Du kan t.ex. argumentera för att du är ett litet företag och att du borde kunnat förlita dig på att hemsidan var duglig och därför antog att avsaknaden av köp på hemsidan helt enkelt berodde på att det inte fanns kunder som ville köpa från hemsidan.

Hävning

Om felet reklamerats inom rimlig tid genom att du meddelat IT-företaget om felet har du rätt till hävning om felet är avgörande för din nytta av varan och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § första stycket). Det kan argumenteras för att det är en självklarhet att en butiks hemsida måste klara av att ta emot ordrar. Du vill argumentera för detta och har bättre förutsättningar än mig för detta eftersom du kan alla detaljer i ditt enskilda fall. Av de uppgifter du angett här verkar det troligt att du skulle kunna ha rätt att häva köpet och därmed få tillbaka pengarna.

Något som talar till din fördel är att du skulle kunnat anlita en annan IT-firma för att fixa din firma och därmed tagit emot beställningar under den 6-månaders tiden då detta inte fungerade. Det kan ju nämligen definitivt anses gå emot hela syftet med hemsidan att detta inte fungerade och därmed har varan varit värdelös för dig, vilket säljaren borde ha insett. För detta kan du till och med yrka på skadestånd om du kan visa att du gått med förlust pga felet i form av uteblivna beställningar (40 §).

Uppgradering av hemsidan

Du anger att säljaren vill att du ska uppgradera hemsidan för att den ska fungera. Detta kan absolut inte ställas som krav mot dig eftersom det är deras fel att hemsidan inte fungerat, vilket den borde gjort. Såvida du inte bundit dig till att uppgradera hemsidan har du full rätt att vägra detta.

Slutsats

Du kan skriva ett email till IT-företaget där du enligt ovanstående resonemang kräver att få tillbaka pengarna du betalat för den tiden hemsidan varit felaktig. Du kan kan även kräva skadestånd om du har grunder för detta. Det kan vara en god ide att inte nämna något om reklamationstiden, detta är upp till säljaren att åberopa om hen vill det.

Behöver du hjälp att formulera ett kravbrev eller önskar du övrig hjälp i detta ärende, t.ex. om säljaren inte går med på dina krav, kan du kontakta oss på info@lawline.se eller via telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1413)
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?
2021-09-07 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?
2021-09-06 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig bil på blocket?

Alla besvarade frågor (95699)