FrågaKÖPRÄTTKöplagen05/10/2020

Rätt att häva köp enligt köplagen

Ett litet utbildningsföretag (aktiebolag) säljer utbildningsmaterial via sin hemsida. En myndighet köper material och vill efter 7 månader skicka tillbaka det betalda materialet, eftersom man upptäckt att man sedan tidigare har det. Kan köparen åberopa någon lag paragraf ang ångerrätt? Vad gäller? Vad åligger säljaren i detta fall?

Vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vända dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det gäller ett köp mellan två näringsidkare blir köplagen tillämplig (KöpL). Hade det istället varit en privatperson som handlat av aktiebolaget över nätet hade däremot distansavtalslagen (DAL) blivit tillämplig, en lag som ger köparen ett starkare skydd (1 § DAL).

I köplagen finns ingen lagstadgad ångerrätt. Det innebär att myndigheten inte har rätt att skicka tillbaka materialet. En köpare kan enligt denna lag endast häva ett köp om säljaren levererar varan för sent eller om varan är behäftad med fel och detta är att anses som ett väsentligt avtalsbrott. Dessutom finns ett krav på att säljaren åtminstone borde ha insett att felet var av väsentlig betydelse för köparen (25 § och 39 § KöpL). Eftersom myndigheten vill häva köpet för att de upptäckt att de inte var i behov av det, är alltså inte ett giltigt skäl till att få köpet hävt.

Observera dock att köplagen är dispositivt, vilket innebär att köparen och säljaren kan avtala om att andra regler ska gälla, till exempel att köparen ska ges en ångerrätt (3 § KöpL). I sådana fall gäller alltså dessa villkor framför köplagen. Eftersom det inte framgår att det finns några sådana villkor i detta fall, har jag förutsatt att köplagens regler ska gälla.

Säljaren kan alltså genom en hänvisning till köplagen bestrida myndighetens anspråk på att få skicka tillbaka materialet.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren

Lovisa LindgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo