Rätt att häva köp av befintligt skick?

2016-03-12 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Sålde en bil på Blocket "i befintligt skick". Priset i annonsen var 14.000 men efter ö.k gick jag ner till 11.000 då det var endast 2,5 månader till besiktningen. Köpte själv bilen besiktad i maj och har aldrig gjort service. Ägaren vill häva köpet då bilen fick körförbud och påpekanden på en rad punkter där merparten omöjligtvis hade kunnat kännas till av mig. Det enda man ev. kunnat känna till var begynnande framhjulslager-problem. Har de rätt att häva köpet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom ni sålt bilen på blocket antar jag att du agerar som privatperson, lika så köparen av bilen, vilket gör att Köplagen, KöpL, är tillämplig lag på frågan. På grund av "befintligt skick"-klausulen är det 19 § KöpL som jag kommer börja med att titta på. Jag kommer även börja med att utreda om det kan anses föreligga fel på bilen och i så fall därefter om det finns hävningsmöjlighet på grund av just fel.

En vara som sålts i befintligt skick anses vara felaktig om den inte stämmer överens med uppgifter angående dess egenskap eller användning som säljaren lämnat före köpet och han ha haft en inverkan på köparens beslut att köpa bilen. Bilen får i detta fall heller inte vara i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunnat anta med hänsyn till pris och andra omständigheter.

Har du som säljare glömt eller underlåtit att lämna uppgifter till köparen om väsentliga förhållanden om varans egenskap och användande som han antas ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna att få meddelande om, ansvarar säljaren. Det räcker alltså inte med att du "borde ha insett felen", utan det kräver att man kan anta att du känt till de fel som köparen åberopar. Det avgörande är dock vad köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om och köparen kan inte räkna med att bli meddelad om alla väsentliga förhållanden som säljaren känt till.

Man måste även titta på köparens undersökningsplikt och vad hen kan antas ha känt till vid köpet. Om köparen vid köpet måste ha vetat om felen, kan han inte heller med fog förväntat sig att den skulle vara bättre. Det finns ingen aktiv undersökningsplikt men om köparen har undersökt varan så gäller det nyss nämna om vad köparen antas ha upptäckt vid en undersökning. Det gäller även att säljaren inte har handlar mot tro och heder, om säljaren känt till felet, genom att t.ex. avråda köparen från att undersöka bilen eller tydligt uttrycka sig om att det inte finns någon fel när säljaren egentligen känner till felen.

Dolda fel kan dock fortfarande göras gällande efter en undersökning, och man får titta på vad som kan krävas att en normal person i köparens ställning borde ha upptäckt. Det beror alltså vad vad det är för slags fel på bilen. Eftersom det inte framgår i din frågeställning är det även svårt för mig att bedöma detta.

I ditt fall skulle jag dock säga att gällande de områden som du som säljare omöjligtvis hade kunnat känna till felen har du heller inget ansvar och köpet kan inte hävas på de grunderna - om det inte handlar om dolda fel. Gällande framhjulslager-problemen kan det motsatta gälla och en hävning kan bli aktuell.

För att köparen ska få häva köpet krävs det dock att felet är av väsentlig grad för köparen. Leder de möjligtvis dolda felen eller framhjulslager-problemen till att köparen inte kan köra bilen, eller måste lägga oskäliga kostnader på att rätta till felen skulle jag påstå att köparen har rätt att häva bilköpet.

Däremot skulle "andra omständigheter" så som att köparen borde ha insett att bilen inte var av så bra skick stryka hävningsmöjligheten då bilen skulle besiktigas inom en snar framtid och att ni sänkte priset så pass mycket som ni gjorde. Det finns alltså rum för argument som talar både för och emot en hävning och för att kunna bedöma er situation mer skulle jag behöva ytterligare information om vad det är för typ av fel.

Körförbudet skulle jag dock troligt bedöma som ett dolt fel av väsentlig grad vilket gör att köparen på den grunden kan häva köpet.

Hävningen gäller enligt 39 § KöpL och regleringen angående befintligt skick är 19 § KöpL tillämplig paragraf.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars skulle jag rekommendera dig att vända dig till vår Express-tjänst där du kan få ytterligare rådgivning och utredning angående ärendet inom 3 dagar genom att klicka här.

Med vänliga hälsningar,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1239)
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?
2020-10-17 fel på köpt bil av privatperson, vad kan jag göra?
2020-10-17 köp av häst som var sjuk, vad kan man göra nu?

Alla besvarade frågor (85217)