Rätt att häva köp

2019-02-23 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, Köpte en soffa, när jag skulle montera den så upptäcker jag att det saknas delar i leveransen. Ringer företaget och dom är inte alls villiga att lösa mitt problem, jag frågar om vi inte kunde ta beslagen då som saknades från deras visningssoffa men det ville dom ej först med tanke på att dom skulle behöva vänta på nya som enligt säljaren skulle ta 2-3 veckor.Det dom menade på då var att jag skulle vänta dessa veckor, men efter mycket om och men så tvingades jag köra och hämta dessa beslag(20mil tur och retur) för att få min soffa komplett.Nu är den monterad men nu uppstår ett annat fel och det är att det knakar i soffan och leverantören har konstaterat att det är ett allvarligt fel på stommen och den måste bytas ut. Där finns även nivåskillnader på de olika sektionerna som är helt oacceptabelt. Dom har lovat att komma och fixa min soffa och åtgärda felet. Det jag menar på är att vill ha någon slags kompensation för detta alternativt häva mitt köp. Vad har jag rätt till och hur går jag tillväga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka möjligheter du har att få kompensation alternativ häva ditt köp gällande soffan. Reglerna om detta finner man i konsumentköplagen (KköpL). I mitt svar utgår jag från att du köpt soffan av en näringsidkare (dvs. ett företag) i egenskap av konsument (dvs. privatperson).

Vad säger lagen?

För att köparen ska kunna göra olika påföljder gällande mot säljaren måste det först konstateras att det föreligger fel i varan. Varan ska som huvudregel vara i avtalsenligt skick, det vill säga motsvara vad köparen och säljaren kommit överens om. Skulle varan avvika från detta är det ett fel på varan, med stöd av 16 § KköpL. I ditt fall skulle i vart fall soffan kunna anses vara felaktig då den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta, 16 § 3 st. 3 p. KköpL. Att soffan knakar och har nivåskillnader kan man som köpare normalt inte förvänta sig av en nyköpt soffa. Därmed anser jag att din soffa är behäftad med ett fel. Under förutsättning att det här felet visat sig inom sex månader efter det att soffan avlämnades anses felet ha funnits redan vid köpet, 20 a § KköpL.

För att kunna åberopa att soffan är felaktig måste du reklamera den inom skälig tid, något som framgår av 23 § KköpL. Ett meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen upptäckt felet anses alltid vara inom skälig tid. Det som du behöver göra i egenskap av köpare, är därmed att reklamera soffan till säljaren. Det rekommenderas att lämna meddelandet skriftligt på grund av att det är lättare att bevisa vid en eventuell tvist. Om du reklamerat varan kan du som köpare kräva olika påföljder vid fel i vara. Köparen har i första hand rätt att kräva reparation eller utbyte av varan, enligt 26 § KköpL. Detta ska försätta kunden i samma situation som om denne från början fått en felfri vara. I andra hand kan köparen kräva hävning (29 § KköpL) eller prisavdrag (28 § KköpL). Vid hävning ska köparen försättas i samma situation som om avtalet aldrig hade ingåtts. För att kunna häva köpet och få pengarna tillbaka krävs att du som köpare kan visa att felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KköpL). Bedömningen får här göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Om soffans felkonstruktion och knakningar exempelvis får som följd att den inte kan nyttjas normalt kan man anse att det föreligger ett fel som är av väsentlig betydelse. I sådant fall har du rätt att direkt häva köpet. Enligt 30 § KköpL kan en köpare kräva skadestånd för en skada. Det kan exempelvis handla om ersättning för utgifter för porto, bensinkostnader etc. Köparen måste visa att han verkligen har tillfogats en förlust på grund av säljarens avtalsbrott. Säljaren kan gå fri från skadeståndsansvar om denne exempelvis kan bevisa att han inte kunnat undvika eller övervinna påföljderna som uppstod med varan.

Sammanfattning

I ditt fall blir det första steget i bedömningen att avgöra om det föreligger fel i din vara (soffa). Att soffan skulle knaka och ha nivåskillnader är inget som man kan förvänta sig av en nyinköpt soffa. Jag anser därför att det föreligger ett fel. För att du ska kunna göra felet gällande mot säljaren måste du reklamera felet. Min rekommendation är att du gör detta skriftligen. För att du ska kunna häva köpet av soffan måste du visa på att felet är av väsentlig betydelse för dig. Om du exempelvis inte kan nyttja soffan normalt eller dylikt kan man anse att felet är av väsentlig betydelse. Du har även rätt att få skadestånd för felet i soffan, under förutsättning att du kan bevisa att du tillfogats en förlust på grund av den uppkomna situationen. Här får en bedömning göras från fall till fall.

Med detta sagt hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Om du vill ha ytterligare vägledning i hur du ska hantera situationen rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra erfarna jurister, se här: https://lawline.se/contact.

Med vänliga hälsningar,

Sara Göransson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (873)
2019-08-16 Upptäckt fel i vara inom 6 månader, vem står för reparationen?
2019-08-11 Måste kunden visa upp kvitto och/eller legitimation vid reklamation av vara i butik?
2019-08-09 Kundgarantier för en mobiltelefon
2019-08-04 Bil av fel årsmodell - har man rätt till någon kompensation?

Alla besvarade frågor (72056)