Avhjälpande och hävning enligt Konsumentköplagen

2018-10-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej,Har skickat in min dator på reparation, de mottog den för 4 veckor sedan men jag har fortfarande inte fått tillbaka den eller fått någon prognos för när den är färdig. Som jag har förstått det är praxis för reparation av datorer 3 veckor. Vad kan jag göra? Skulle helst vilja häva köpet då detta är andra gången jag har skickat in den på reparation för samma fel.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förmodar att du köpt datorn för privat bruk och därför blir Konsumentköplagen tillämplig i ditt fall.

I 26 § KköpL regleras konsumentens rätt till avhjälpande och omleverans. Enligt bestämmelsen har köparen i första hand rätt kräva reparation eller utbyte av varan. I båda fallen ska påföljden utföras utan kostnad för köparen. Alla reparationer ska utföras inom rimlig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen. Omständigheter som varans art och vilket ändamål köparen behöver varan till är vägledande för vad som ska anses som rimlig tid och väsentlig olägenhet i det enskilda fallet.

Enligt rättsfall från Konsumentombudsmannen och Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har säljaren högst två försökt att reparera varan. Om reparationen skulle innebära en väsentlig olägenhet för köparen kan detta löses bl. a genom att köparen får ett låneexemplar tills reparationen ska bli färdig. Om det skulle vara så att felet kvarstår efter två reparationsförsök kan felet ge dig rätt att häva avtalet enligt 29 § KköpL.

Gällande specifikt datorer och annan teknisk komplicerad produkt i allmänhet, anses det acceptabelt med en reparationstid upp till tre veckor enligt praxis från ARN. Lämnar säljaren ut en lånedator kan en längre reparationsperioden vara godtagbart.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Andrea Gicic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (876)
2019-08-21 Köpt bil men hittat fel inom 3 veckor, vad gör man?
2019-08-20 Påföljder vid fel årsmodell på köpt bil av näringsidkare
2019-08-19 Kan bilfirma friskriva sig från felskrivning?
2019-08-16 Upptäckt fel i vara inom 6 månader, vem står för reparationen?

Alla besvarade frågor (72153)