Rätt att häva köp

2015-03-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Pappa köpte en ny bil för nära 410 000 kr. Pappa var jätteglad för sin nya bil, men efter bara några veckor började bilen att krångla så han var tvungen att lämna in den på reparation hos försäljaren. Under de första fyra månaderna var bilen inne på verkstad flera gånger, sammanlagt ca 40 dagar, för avhjälpande av olika fel. Pappa tröttnade till slut och krävde att köpet skulle hävas. Försäljaren medgav att bilen hade haft fler fel än vad som var normalt för en ny bil, särskilt med tanke på att detta var en exklusiv bil, men eftersom de hade gjort allt vad de kunnat för att åtgärda felen ville han inte gå med på att pappa skulle få häva köpet. Säljaren tyckte att de redan hade gjort rätt för sig eftersom de hade kompenserat pappa med extra utrustning till ett värde av 30 000 kr. Pappa hade också fått låna en annan bil utan kostnad när hennes hade varit inne på verkstaden.Har pappa rätt att häva köpet?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Avtalet mellan din pappa och bilförsäljaren faller inom konsumentköplagens (1990:932)(KköpL) tillämpningsområde. Ett skäl som ger konsumenten rätt att häva ett köp är att det är fel på varan, i ditt fall bilen. Varan ska överensstämma med vad som följer av avtalet när det kommer till art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning, enligt 16 § KköpL, annars anses det vara fel på varan. Fel kan även föreligga om varans egenskaper inte överensstämmer med de egenskaper som säljaren har nämnt vid marknadsföringen av varan, 19 § KköpL.

I 22 § KköpL uppräknas de påföljder som köparen kan kräva om det är fel på varan. Det första steget för köparen (som ni redan har gått igenom) är att kräva reparation eller utbyte av varan, som ska utföras utan extra kostnad för köparen. Vanligtvis har säljaren två försök på sig att reparera varan och om samma fel återstår efter andra reparationen har köparen rätt att tacka nej till flera försök. Säljaren har rätt till mer än två försök att reparera varan om det beror på flera olika fel.

Om varan inte går att reparera eller byta ut, har köparen rätt till prisavdrag (28 §) eller hävning av köpet (29 §). För rätt till att häva köpet ska föreligga krävs det att felet är av väsentlig betydelse för dig, vilket varierar från fall till fall. Hävning innebär att köparen lämnar tillbaks varan och säljaren lämnar tillbaks pengarna och om köparen har använt bilen, måste han betala ersättning till säljaren för denna användning. Du som köpare har rätt till ränta på det belopp som du får tillbaks av säljaren. I ditt fall tolkar jag det som att ni inte kommer överens om påföljder, vilket innebär att du har rätt till att häva köpet om du kan visa att felet är av väsentlig betydelse för dig.

I vissa fall har du som köpare rätt till ersättning för de utgifter och förluster du drabbas av pga. felet på varan, enligt 30 § KköpL. Rätten till ersättning gäller även om köpet har hävts.

Se konsumentköplagen, här

Hoppas svaret var till din hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1028)
2020-06-30 Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?
2020-06-30 Reklamationstid - Bilköp?
2020-06-30 Återbetalning av handpenning på bilköp.
2020-06-30 full återbetalning för inställt evenmang pga corona

Alla besvarade frågor (81663)