Rätt att hålla inne betalning vid avhjälpande av fel i vara

Hej. Vi beställde en speldator från en butik via nätet spelklar med Op System installerad av butiken Leveransen tog längre tid än väntat och butiken rekommenderade att jag skulle ringa klarna faktura för att förlänga förfallodatumet. Tyvärr visade det sig att datorn när den väl kom fungerade mindre än en timma innan den slocknade. Enbart kontakt med support o kundtjänst kan ske via email där de svarar inom 48 h (i mitt fall efter 48 h). De rekommenderade en ominstallation av operativsystemet men problemet är att den skivan skickar de 1 v efter datorn ( erhöll den inte vid lev av datorn). Så en vecka efter kontakt kom så skivan. Problemet kvarstod. Då jag inte fick svar på en del mail så ville jag häva köpet då hjälpen från dem var bristfällig( med stöd av konsumentkontakt). Samtidigt ringde jag klarna och förklarade läget så de frös fakturan. Nu företaget äntligen bett mig skapa en retur för service på datorn (det tog dem 2 v att informera mig) De påstår att de tidigt skickat automatmail om det men det är inte sant) Enligt deras policy får man inte skapa retur innan support uppmanar till det. Nu har jag skickat datorn tillbaka för service då jag tydligen inte har rätt att häva eller ångra köpet på pga ursprungsfel. Min fråga är: Har jag jag rätt att hålla inne på betalningen av fakturan tills de åtgärdat felet/ tills jag får den dator jag beställt dvs en fungerande dator för 10000 kr?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Vid köp där en näringsidkare säljer en vara till en privatperson är konsumentköplagen tillämplig. Enligt 25 § KKöpL, som du hittar här, har du rätt att hålla inne en del av betalningen som motsvarar det krav du har på köparen med anledning av felet. Kraven är en hänvisning till de påföljder som du kan göra gällande på grund av felet som finns i 26-31 §§. Avhjälpande eller omleverans är de primära påföljderna och innebär att säljaren antingen ska åtgärda felet eller leverera en ny vara. Det ska ske inom utan oskäligt dröjsmål vilket i normalfallet anses vara ett par dagar. Om säljaren inte gör något av ovanstående har köparen rätt till prisavdrag med så mycket som varan i felaktigt tillstånd är värd, eller om felet är av väsentlig betydelse, häva köpet. Den innehållna betalningen ska alltså avse ett belopp som motsvarar prisavdraget, eller hela beloppet om köparen vill häva köpet. Vid omleverans och avhjälpande är ska innehållandet av betalningen motsvara den sekundära påföljden som aktualiseras i det fall säljaren inte avhjälper felet.

I ditt fall innebär detta att du kan ha varit berättigad att häva köpet på grund av den tid det mellan reklamation och avhjälpandet. I motiven till lagen anges dock att om köparen accepterar en angiven tid för avhjälpandet kan denne inte under tiden göra gällande ny påföljd. När du skickade in datorn för avhjälpande kommer förmodligen ses som ett accepterande av "normal" reparationstid. Men du kan ha rätt att innehålla betalningen fram till dess att felet är avhjälp, eftersom du om avhjälpning inte sker inom rimlig tid kommer du att kunna begära prisavdrag eller häva köpet. Det som krävs för att häva köpet är att felet ska vara av väsentlig betydelse, vilket anses betyda att syftet med köpet är förfelat, vilket borde vara uppfyllt med en dator som inte kan startas. I så fall har du rätt att hålla inne hela betalningen. Om du i stället vill behålla datorn i sitt felaktiga tillstånd kan du begära prisavdrag vilket ska skillnaden mellan avtalad betalning och datorns värde eller reparationskostnader som du själv lagt ner. I det fallet ska den innehållna summan motsvara prisavdraget.

Men jag vill råda dig att vara försiktig med innehållande av betalningen eftersom du själv står för risken att felbedömt rätten att hålla inne betalningen eller för en felvärdering av beloppet du har rätt att hålla inne, vilket innebär att om du håller inne på mer av köpsumman än du har rätt till kommer säljaren att ha rätt att ta till påföljder mot dig t.ex. hävning och skadestånd, se 39-41 §§ KKöpL.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo